ข้อมูลตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าวัด เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว เหตุที่ตั้งชื่อตำบลมาจากสถานที่ตั้งวัดอยู่ใกล้หนองน้ำ และมีต้นแวงขึ้นมากบริเวณหนองน้ำ จึงได้ตั้งชื่อ "ตำบลท่าวัด" มาจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกล่าม หมู่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 บ้านรวง หมู่ 5 บ้านโนนโจด หมู่ 6 บ้านลาด หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย หมู่ 8 บ้านโนนไท หมู่ 9 บ้านรุ้งตะวัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่เนิน สูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ดินเป็นดินเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ละหานนา และ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,187 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 755 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนน รพช. เป็นถนนสายหลัก ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.ท่าวัด
2. สถานีอนามัย
3. วัดเทวราช

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเทวราช เป็นวัดที่มีเจ้าคณะอำเภอแวงน้อยจำวัดอยู่ และเป็นวัดที่มีโบสถ์สวยงามมาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณลำไย)
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมพื้นเรียบ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
6 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
7 เสื่อกกพับ เสื่อกกพับ

สินค้าโอทอป ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น