ข้อมูลตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคึมชาด ได้แยกออกจากตำบลหนองเม็กเมื่อปี พ.ศ.2982 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคึมชาด หมู่ 2 บ้านหนองกุง หมู่ 3 บ้านชาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ 5 บ้านศุภชัย หมู่ 6 บ้านปอแดง หมู่ 7 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านหนองชุมพล หมู่ 9 บ้านหนองแวงเหนือ

พื้นที่

ตำบลคึมชาดตั้งอยู่ที่ดอน จึงประสบกับภาวะขาดแคลนทั้งน้ำสำหรับบริโคต อุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้นราษฎรจึงทำการเพาะปลูกได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น จึงเกิดภาวะการว่างงานตรง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนดู่ และ ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สำโรง และ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า เพาะเห็ด ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ถนนลาดยางจากอำเภอหนองสองห้อง ถึงบ้านหนองกุง หมู่ 2 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อได้รับการพัฒนาจาก อบต.คึมชาด พัฒนาเป็นถนนลาดยางเกือบเต็มพื้นที่ของตำบล

ผลิตภัณฑ์

ขนมถั่วตัด

สถานที่

1. อบต.คึมชาด
2. หมู่บ้านโครงการพระราชดำริห์ฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมถั่วตัด ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วตัด ผลิตจากถั่วลิสง มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถนำไปรับทานเป็นของหวานและของฝากได้
2 ผ้าห่มไหมพรม ผ้าห่มไหมพรม

สินค้าโอทอป ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น