ข้อมูลตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสำโรง ในสมัยก่อนตำบลสำโรงอยู่ในความปกครองของตำบลหนองเม็ก ต่อมาขอแยกออกจากตำบลหนองเม็ก โดยมีตำบลวังหินปัจจุบันอยู่ในความปกครองของตำบลสำโรง ต่อมาตำบลสวังหินขอแยกจากการปกครองออกจากตำบลสำโรง และจัดตั้งเป็นตำบลสำโรงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสำโรง หมู่ 2 บ้านหนองกาว หมู่ 3 บ้านดอนแดง หมู่ 4 บ้านเหล่านกชุม หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 7 บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 8 บ้านนาดี หมู่ 9 บ้านหนองคลองเจริญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองเม็ก และ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 11,149 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากอำเภอหนองสองห้อง โดยใช้เส้นทางเมืองพล - หนองสองห้อง ระยะทาง 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่ทางแยกเส้นทางบ้านไผ่ - หนองสองห้อง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1. อบต.สำโรง
2. วัดคลองไพรบูลย์
3. วัดคลองสินธุ์
4. วัดคลองบุรี
5. วัดสระกุนาวาส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอต่าง ๆ ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมพรม ผ้ากำมะหยี่ โทเร ผ้าห่ม เป็นต้น
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น