ข้อมูลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองเม็ก ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2545 เดิมชื่อบ้านหนองสรวง ตามชื่อหนองน้ำเดิมที่หมู่บ้านตั้งครั้งแรก ระยะแรก ๆ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชาวบ้านอพยพมาจากบ้านสำโรง (ปัจจุบัน คือ บ้านสำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น) ที่อยู่ทางทิศเหนือประมาณ 6 กม. ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านใหม่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน และมีต้นไม้ชื่อ ผักเม็ก ขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่ขอบหนองเม็ก และเป็นหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก

พื้นที่

เป็นที่ราบสลับกับที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ดินมีกรวดทรายดินเค็ม และเป็นดินดาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัดโจด และ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คึมชาด และ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.พล จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ตัดเย็บผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ประปา มีครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์ จานดาวเทียม มีใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

1. ถนนลาดยางจาก ตำบล ถึงอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 8 กม.
2. ถนนลาดยางจาก ตำบล ถึงจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย ระยะทาง 90 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้าประเภทยีนส์

สถานที่

1. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวังคูณ
2. โบสถ์ใหญ่โคกสูง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสระบัวแก้ว เป็นวัดที่มีภาพเขียนวังคูณที่เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง
2 วัดสระบัวแก้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายโบราณ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายโบราณ
2 เสื้อผ้าประเภทยีนส์ นำวัตถุ คือผ้ายีนส์ไปฟอก ตัดผ้าที่ฟอกแล้วเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น คอเสื้อ ขา แขนฯ แล้วส่งไปประกอบเป็นตัว มีทั้งเป็นเสื้อยีนส์ กางเกงยีนส์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น