ข้อมูลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ปี 2539 ต.หนองไผ่ล้อมได้ขอแยกจากพื้นที่การปกครองของ ต.ตะกั่วป่า ซึ่งได้ขอแยกออกมาจำนวน 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 29 ตร.กม. โดยนายสุดใจ ประโตนะยัง เป็นกำนันคนแรก
ปี 2540 บ้านสวอง จึงขอแยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านสวองใหม่
ปี 2544 บ้านหนองไผ่ล้อม จึงขอแยกหมู่บ้านอีก 1 หมู่ คือ บ้านหนองไผ่พัฒนา ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ต.หนองไผ่ล้อมมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทราย และมีปัญหาเรื่องดินเค็ม มีลำห้วยไหลผ่าน 3 สาย คือ ลำห้วยโสกธาตุ ลำห้วยอีสานเขียว ลำห้วยอีเฒ่า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 992 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 71 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

โดยเส้นทางถนน รพช. (หนองสองห้อง - อ.นาโพธิ์) ระยะทาง 2 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมพื้นเมือง

สถานที่

1. วัดเกาะแก้ว
2. วัดโนนจอมศรี
3. วัดหนองกุงสว่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3 ผ้าไหมพื้นเมือง ผ้าไหมพื้นเมืองมีทั้ง ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสโหล่ง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น