ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมือง เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอภูเวียง เกิดจากการยุบรวมของสองตำบล คือ ตำบลเมืองเก่าและตำบลหนองขาม มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในหุบเขาภูเวียง ต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลเขาน้อย และตำบลเมืองเก่าพัฒนา เดิมตำบลในเมืองเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูเวียง แต่เนื่องจากการคมนาคมในสมัยก่อนไม่สะดวกประกอบกับมีหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ อยู่นอกเขตหุบเขาเป็นจำนวนมาก จึงย้ายที่ว่าการอำเภอภูเวียงออกมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2491

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้งสามด้าน และเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบจากที่ใดในโลกหลายสายพันธุ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาน้อย ต.เมืองเก่าพัฒนา และ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังเพิ่ม ต.ศรีสุข และ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,804 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 258 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.12 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล เริ่มต้นจากจังหวัดขอนแก่น สามารถเดินทางสายขอนแก่น - ศรีบุญเรือง ไปตามถนนมะลิวัลย์ (ทางหลวงหมายเลข 12) ถึง กม.ที่48 แยกขวาไปตามถนนกุดฉิม - ภูเวียง (ทางหลวงหมายเลข 2038) อีก 18 กม. ถึงที่ว่าการอำเภอภูเวียง แล้วตรงไปอีก 12 กม. ถึงที่ทำการ อบต.ในเมือง ถ้าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 228 (ชุมแพ - ศรบุญเรือง - หนองบัวลำภู) เลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 2133 (ภูเวียง - หนองนาคำ - ศรีบุญเรือง) เพื่อเข้าสู่อำเภอภูเวียง ระยะทาง 25 กม. ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอภูเวียง ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ตำบลในเมือง ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าพื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติ,ไดโนเสาร์แกะสลัก

สถานที่

1. อบต.ในเมือง
2. อุทยานแห่งชาติภูเวียง
3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
4. หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์
5. อ่างเก็บน้ำหนองคู
6. น้ำตกตาดฟ้า
7. น้ำตกวังสักสิ้ว
8. น้ำตกตาดฮางริน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียง อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู และกิ่งอำเภอหนองนาคำ มีเนื้อที่ 325 ตร.กม. หรือประมาณ 203,125 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 71 ของประเทศไทย มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อีกทั้งมีการขุดค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์
2 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอภูเวียง 15.7 กม. เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสถานศึกษาวิจัยอนุรักษ์ซากไดโนเสาร์และเผยแพร่เรื่องราวไดโนเสาร์ ตลอดจนธรณีวิทยาสาขาอื่น ๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์มีเนื้อที่ 100 ไร่ แบ่งเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ส่วนสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
3 ไร่อิงกู ตั้งอยู่ที่ 157 หมู่ 12 บ้านหนองดู่ ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไร่ของเอกชนที่มีความยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ในไร่ปลูกไม้ผลนานาพรรณ มีเนื้อที่ 35 ไร่ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจ และซื้อหาผลิตผลจากไร่ ซึ่งไม้หลักของไร่ คือ แก้วมังกร
4 ที่พักบ้านภูเวียงรีสอร์ท
5 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
6 หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีการขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์และเป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีหลุมที่ขุดค้นที่พบซากกระดูกไดโนเสาร์จำนวน 9 หลุม และมีการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบจากที่ใดในโลกถึง 3 พันธุ์ มีทั้งพันธุ์กินพืชขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า ไดโนเสาร์กินพืชภูเวียง (Phuwiangosaurus Sirindhornae) ไดโนเสาร์กินปลาปากจรเข้สุธีธร (Siamosaurus Suteethorni) และไดโนเสาร์กินเนื้อไทรันสยาม (Siamotyrannus Isanensis) ทั้ง 3 พันธุ์อายุราว 130 ล้านปี
7 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
8 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

โรงแรม
1 บ้านภูเวียง รีสอร์ท 134 หมู่ 12 บ้านหนองดู่ ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทร : 0 4343 8032 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 250 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารบ้านภูเว หมู่ 12 บ้านหนองดู่ ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 401 อาหารพื้นเมือง, อาหารฝรั่ง, อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าปูโต๊ะ
2 แกะสลักไดโนเสาร์จากมะพร้าว
3 แกะสลักไดโนเสาร์จากไม้
4 ผ้าพื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
5 ไดโนเสาร์แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ไดโนเสาร์ แกะสลักจากไม้ จากมะพร้าว และจักสานจากไม้ไผ่ ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายแบบ

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ขอนแก่น

ขอนแก่น

ขอนแก่น