ข้อมูลตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกุงเซิน แบ่งแยกเขตการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 ออกจากตำบลนาหว้า ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองกุงเซิน หมู่ 2 บ้านหนองโน หมู่ 3 บ้านโนนพัฒนา หมู่ 4 บ้านหนองกระเดา หมู่ 5 บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ 6 บ้านโนนศิลา หมู่ 7 บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านหนองกุงเซิน หมู่ 9 บ้านน้ำเซิน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย ค่อนข้างแห้งแล้งเหมาะแก่การทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหว้าและ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ และ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างและประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,230 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทางจากขอนแก่น ผ่านถนมะลิวัลย์ (ขอนแก่น - ชุมแพ) ประมาณ 47 กิโลเมตร แยกขวาเลี้ยวเข้าสู่อำเภอภูเวียง ถึงหมู่ 8 บ้านถ้ำแข้ ตำบลสงเปือย ประมาณ 13 กิโลเมตร และแยกเข้าสู่ตำบล แยกขวาตามถนนถ้ำแข้ - พัทยา 2 ระยะทาง 22 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ส้มปลากราย

สถานที่

1. อบต.หนองกุงเซิน
2. สถานีอนามัยตำบลหนองกุงเซิน
3. วัดสว่างหนองกุงเซิน
4. วัดโสภารัตน์พัฒนาราม
5. พัทยา 2

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พัทยา 2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8 ไร่ อยู่ติดกับริมเขื่อนอุบลบรัตน์ ทั้งอยู่ห่างจากอำเภอภูเวียงประมาณ 25 กิโลเมตร มีร้านอาหาร และสถานที่ประชุม สิ่งอำนวยความสะดวก และมองเห็นทิวทัศน์ ภูเขา ลำน้ำสวยงาม น้ำใสสะอาด มีตู้ยามตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำปลาแท้ น้ำปลาแท้ ปลอดสารพิษ ไม่มีสารพิษเจือปน
2 น้ำพริกปลาร้าอนามัย น้ำพริกปลาร้าอนามัย
3 น้ำพริกปลาร้าอนามัย น้ำพริกปลาร้าอนามัย
4 ส้มปลากราย ผลิตภัณฑ์ส้มปลากราย ผลิตจากเนื้อปลากรายบด รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกันเสีย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง ขอนแก่น