ข้อมูลตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสงเปือย แยกออกมาจากตำบลนาชุมชน ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสงเปือย หมู่ 2 บ้านท่าเสี้ยว หมู่ 3 บ้านโนนตุ่น หมู่ 4 บ้านหนองกลาง หมู่ 5 บ้านห้วยทราย หมู่ 6 บ้านอ่างศิลา หมู่ 7 บ้านโคกไร่ หมู่ 8 บ้านถ้ำแข้ หมู่ 9 บ้านโนนพันชาติ หมู่ 10 บ้านธารทอง หมู่ 11 บ้านสงเปือย

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31.6 ตร.กม. หรือประมาณ 19,875 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ลุ่มเล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่ราบเชิงเขา และยังมีพื้นที่น้ำที่เป็นลำห้วย 1 สาย ชลประทานขนาดเล็ก 1 แห่ง หนองน้ำขนาดเล็ก 7 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เมืองเก่าพัฒนา, บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ืำืทำรางน้ำฝน)

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 920 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.10 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นถึงทางแยกอำเภอหนองเรือไปภูเวียง 48 กิโลเมตร จากทางแยกภูเวียงถึงอำเภอภูเวียง 18 กิโลเมตร จากอำเภอภูเวียงถึง อบต.สงเปือย ระยะทาง 2 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 68 กิโลเมตร โดยถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ศิลปประดิษฐ์

สถานที่

1. วัดสงเปือย
2. วัดป่าบูรณวราราม
3. วัดโนนธรรมาราม
4. วัดชัยมงคลวราราม
5. ศ่าลเจ้าปู่จอมปากช่อง
6. วัดสันติการาม
7. วัดสว่างพัฒนาราม
8. วัดป่าแสงธรรมวนาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าปู่จอมปากช่อง อยู่ห่างจากอำเภอภูเวียงประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา และยังมีพื้นน้ำที่เป็นลำห้วย 1 สาย และชลประทานขนาดเล็ก 1 แห่ง ป่าไม้ต้นไม้สวยงาม
2 ศาลเจ้าปู่จอมปากช่อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ศิลปประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์ ผลิตจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ถุงน่อง ต้นไม้เปลือกไม้ ลูกปัด ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ดอกไม้ กระเป๋า เข็ดกลัด พวงกุญแจ

สินค้าโอทอป ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง ขอนแก่น