ข้อมูลตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งชมพู แยกออกมาจากตำบลหว้าทอง เมื่อปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งชมพู หมู่ 2 บ้านห้วยขี้หนู หมู่ 3 บ้านดอนดู่ หมู่ 4 บ้านโคกสงเปือย หมู่ 5 บ้านกุดแคน หมู่ 6 บ้านหนองพลวง หมู่ 7 บ้านดอนเพิ่ม หมู่ 8 บ้านพระบาทโนนคูณ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเวียง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขื่อนอุบลรัตน์
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาหว้า และ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เขื่อนอุบลรัตน์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 895 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 16 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทาางโดยใช้เส้นทาง สายภูเวียง - โสกห้าง เป็นถนนลาดยางถึงทางแยกบ้านโคกสหกรณ์ 11 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปตำบลทุ่งชมพูอีก 12 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 6 กิโลเมตร ถนนลูกรังอีก 6 กิโลเมตร)

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ

สถานที่

1. อบต.ทุ่งชมพู
2. วัดทองประสิทธิ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นผ้าไหมสำเร็จรูป ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง ขอนแก่น