ข้อมูลตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองเก่าพัฒนา แยกการปกครองออกจากตำบลเขาน้อย เมื่อปี พ.ศ.2531 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ 2 บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ 3 บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ 5 บ้านหนองน้อย หมู่ 6 บ้านโคกม่วง หมู่ 7 บ้านหม้อ หมู่ 8 บ้านหนองนาคำ หมู่ 9 บ้านหินร่อง หมู่ 10 บ้านโนนสวรรค์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนาสลับป่าโปร่ง มีภูเขาล้อมรอบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,279 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางเข้าสู่ตำบลเป็นถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดินสายกุดฉิม - ในเมือง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. วัดอรัญญิกาวาส
2. วัดจันทราราม
3. วัดถ้ำกว้าง
4. หน่วยต้นน้ำลำห้วยมอง
5. ถ้ำฝ่ามือแดง
6. โคกภูตากา
7. น้ำตกทัพพญาเสือ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำฝามือแดง เป็นถ้ำทรายพร้อมมีน้ำตก ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา 7 กิโลเมตร
2 ถ้ำฝามือแดง

ร้านอาหาร
1 ร้านไดโนเสาร์ ตำบลสงเปือย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
2 แปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น กระเป๋าสะพาย เสื้อ พวงกุญแจ กระเป๋าใส่ปากกา

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง ขอนแก่น