ข้อมูลตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดินดำ แบ่งเขตการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยแยกจากตำบลหว้าทอง ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดินดำ หมู่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 บ้านกุดดุก หมู่ 4 บ้านกุดดุก หมู่ 5 บ้านวังชัย หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านดินดำ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์และบางส่วนเป็นโคกป่าสาธารณะ ที่ไร่ สวน นาดอน เป็นที่เนินสูง ดินเป็นดินดานปนลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขบวน กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดหับ ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขนวน กิ่ง อ.หนองนาคำ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการประมง และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,018 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอภูเวียงไปตามถนน สายภูเวียง - ศรีบุญเรือง ระยะทาง 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรัง ประมาณ 12 ิกิโลเมตร จะเข้าสู่เขตตำบลดินดำ

ผลิตภัณฑ์

ฟืมทอผ้า

สถานที่

1. อบต.ดินดำ
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ฟืมทอผ้า ผลิตภัณฑ์ฟืมทอผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ขอนแก่น