ข้อมูลตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดเค้าอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมัญจาคีรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านบัว หมู่2 บ้านหัน หมู่3 บ้านหัน หมู่4 บ้านขุมดิน หมู่5 บ้านหนองใน หมู่6 บ้านหลุบคา หมู่7 บ้านโจด หมู่8 บ้านดอนยุง หมู่9 บ้านเขวา หมู่10 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่11 บ้านหนองขาม หมู่12 บ้านหนองม่วง หมู่13 บ้านหัน หมู่14 บ้านหัน หมู่15 บ้านเขวา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาข่า และ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี และ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- การเดินทางเข้าสู่ตำบล ในการเดินทาง จากจังหวัดขอนแก่น มายังอำเภอมัญจาคีรี ระยะทาง 56 กิโลเมตร และมีเส้นทางเข้าสู่อำเภอมัญจาคีรี หลายเส้นทาง ดังนี้
1 ถนนสายชุมแพ-ขอนแก่น ก็เป็นเส้นทางที่ผ่านอำเภอมัญจาคีรี
2 ถนนสายชัยภูมิ-ขอนแก่น มีรถประจำทางวิ่ง
3 ถนนสายบ้านไผ่-มัญจาคีรี มีรถประจำทางวิ่ง
- เมื่อเดินทางมาถึงอำเภอมัญจาคีรีแล้ว การเดินทางมายังตำบลกุดเค้าก็ไม่ยากเย็นเพราะตำบลกุดเค้าเป็นที่ตั้งของอำเภอมัญจาคีรี ในการเดินทางมายังสถานประกอบการของ กลุ่มสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านหัน หมู่2 ยิ่งเป็นเรื่องง่ายเพราะสถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตเทศบาล มีถนนคอนกรีตระยะทางจากที่ว่าการอำเภอมายังสถานประกอบการ ระยะทางประมาณ 700 เมตร

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

สถานที่

1.วัดตระคลอง
2.วัดบ้านโจด
3.วัดโพธิ์กลาง
4.วัดโพธิ์ทอง
5.วัดโพธิ์หอม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หมู่บ้านเต่า เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 3 กม. อยู่ที่บ้านที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์เต่า ซึ่งอาศัยอยู่ในศาลาเจ้าปู่ประมาณ 10,000 ตัว สมาชิกเดินทางมาอย่างสะดวกมีถนนลาดยางสาย มัญจาคีรี-ขอนแก่นผ่าน
2 วัดคำแคนเหนือ มีพระได้รับการเคราพนับถือ ของชาวไทยทั่วประเทศ คือ หลวงปู่โส กัสสโป อยู่วัดคำแคนเหนือ ต.คำแคน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 22 กิโลเมตร หลวงปู่โส กัสสโป เป็นพระที่ได้รับการยอมรับจากชาวอำเภอมัญจาคีรี และชาวข่อนแก่นและชาวไทยทั่วไป ว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ ท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน คือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ดั้งนั้นเมื่อมาถึง อ.มัญจาคีรี น่าที่จะไปนมัสการ หลวงปู่โส กัสสโปด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาตัดแปลงและเติมสีสัน ให้มีความสวยงาม คล้ายกับของจริง สามารถนำมาประดับ ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นโต๊ะรับแขก ห้องทำงาน ห้องนอน สำนักงาน
2 น้ำพริกอบสมุนไพรปลาร้าบอง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

สินค้าโอทอป ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น