ข้อมูลตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสวนหม่อน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเมื่อปี พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เป็นหน่วยงานบริหารการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีพ.ศ.2537 มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 64 ตร.กม. หรือประมาณ 33,550 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีปัญหาหน้าดินถูกชะล้างและปัญหาดินเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี และ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพนเพ็ก และ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ ทำประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,798 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,622 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลสวนหม่อนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 2 กม. และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง 52 กม.โดยมีถนนมะลิวัลย์จากจังหวัดขอนแก่นถึงสามแยกบ้านทุ่มเป็นถนนสายหลัก และเลี้ยวว้ายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 2062 ระหว่างขอนแก่น - พระยืน - มัญจาคีรี เป็นเส้นทางหลัก

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมแกะสลักรูปเต่า-ผ้าไหม-หัตถกรรมแกะสลักรูปเต่า

สถานที่

1. อบต.สวนหม่อน
2. หมู่บ้านเต่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม มีรูปแบบ สีสัน สวยงาม
2 หัตถกรรมแกะสลักรูปเต่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแกะสลักรูปเต่า ทำมาจากผลมะพร้าวแห้ง แกะด้วยความประณีต เป็นตัวเต่าเพ็ก สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
3 เสื่อทอจากไหล ผลิตภัณฑ์เสื่อทอ ผลิตจากต้นไหลในท้องถิ่น สวยงาม มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น