ข้อมูลตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแปน ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประมาณปี พ.ศ.2503 โดยแยกจากตำบลมูลตุ่น (ตำบลสวนหม่อนในปัจจุบัน) และได้ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองไห หมู่ 2 บ้านนาจาน หมู่ 3 บ้านดอนพันชาติ หมู่ 4 บ้านบัว หมู่ 5 บ้านโนนสำนัก หมู่ 6 บ้านนาจานเหนือ หมู่ 7 บ้านแจ้ง หมู่ 8 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 9 บ้านหนองแปน หมู่ 10 บ้านหนองแปน หมู่ 11 บ้านนาจาน หมู่ 12 บ้านหนองแปน หมู่ 13 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 14 บ้านหนองไห หมู่ 15 บ้านโนนสัมพันธ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สวนหม่อน และ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางสายขอนแก่น - ชุมแพ ถึงบ้านป่าผุเลี้ยวซ้ายประมาณ 10 กม. ถึงเขตตำบลหนองแปน

ผลิตภัณฑ์

เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน

สถานที่

1. อบต.หนองแปน
2. อ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ
3. หนองหัวช้าง
4. ภูรวก
5. หนองบัว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงมุม
2 เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า และเห็ดขอน เป็นเห็ดสดคุณภาพดี จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น