ข้อมูลตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำแคน เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ของอำเภอมัญจาคีรี ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมีหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคำแคนใต้ หมู่ 2 บ้านคำแคนเหนือ หมู่ 3 บ้านน้อยกลาง หมู่ 4 บ้านคำน้อย หมู่ 5 บ้านคำปากดาว หมู่ 6 บ้านคำคันโซ่ หมู่ 7 บ้านห้วยแล้ง หมู่ 8 บ้านป่าดู่ หมู่ 9 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 10 บ้านหนองขาม หมู่ 11 บ้านท่าเกษม หมู่ 12 บ้านคำแคน หมู่ 13 บ้านหนองขามพัฒนา

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 91,931 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเขาภูเม็ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นางาม และ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,855 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 26 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอมัญจาคีรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2062 เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ประมาณ 7 กม. ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายประมาณ 16 กม. จะถึงที่ทำการ อบต.คำแคน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.คำแคน
2. วัดป่าคำแคนเหนือ (วัดหลวงปู่โส)
3. น้ำตกเขาภูเม็ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
2 ปลอกหมอนอิง ปลอกหมอนอิง
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ
4 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
5 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
6 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ มีเนื้อผ้าดี สวยงาม ทอด้วยความประณีต ได้รับการออกแบบลวดลายและพัฒนาลายโดยสมาชิก และการเรียนรู้จากที่อื่น

สินค้าโอทอป ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น