ข้อมูลตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าศาลา เป็นตำบลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 โดยแยกออกจากตำบลโพนเพ็กและตำบลหนองแปน ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไส้ไก่ หมู่ 2 บ้านท่าศาลา หมู่ 3 บ้านโนนตุ่น หมู่ 4 บ้านโนนคูณ หมู่ 5 บ้านดงเค็ง หมู่ 6 บ้านหัวนาเหนือ หมู่ 7 บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 9 บ้านหัวนากลาง หมู่ 10 บ้านท่าศาลา หมู่ 11 บ้านท่าสวรรค์

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 58 ตร.กม. หรือประมาณ 36,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขามป้อม และ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระบุ อ.พระยืน และ ต.โคกสำราญ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,685 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนสายขอนแก่น - มัญจาคีรี เป็นสายหลัก

ผลิตภัณฑ์

เสื่อทอ, กระติ๊บข้าวจากต้นไหล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2 เสื่อทอจากต้นไหล ผลิตภัณฑ์เสื่อทอ ผลิตจากต้นไหลคุณภาพดี ทอด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น