ข้อมูลตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดเพียขอม เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลชนบท เมื่อปี พ.ศ.2504 ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นตำบลกุดเพียขอม อยู่ในการปกครองของอำเภอชนบท มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดเพียขอม หมู่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ 3 บ้านนาผาย หมู่ 4 บ้านเสาเล้า หมู่ 5 บ้านร่องดูก หมู่ 6 บ้านหญ้าเครือ หมู่ 7 บ้านโนนสังข์

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยผ่านซึ่งจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชนบท และ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแท่น และ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนพยอม และ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าไหม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 384 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ
1. จากอำเภอบ้านไผ่ ถึงอำเภอชนบท ระยะทาง 11 กม. และจากอำเภอถึงตำบลกุดเพียขอม ระยะทาง 4 กม.
2. จากอำเภอพล ถึงอำเภอแวงใหญ่ 20 กม. จากอำเภอแวงใหญ่ถึงตำบลกุดเพียขอม ระยะทาง 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.กุดเพียขอม
2. สถานีอนามัย
3. วัดสระแก้ว
4. วัดสุดทราวาส
5. วัดสระทอง
6. วัดเทพาภิบาล
7. วัดสะอาดโนนคูณ
8. วัดศรีวราราม
9. วัดบ้านกุดเพียขอมเหนือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ 2, 3 ตะกรอ และเป็นผ้าไหมพื้น ทอมือด้วยความประณีต สวยงาม
3 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านกุดเพียขอม) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านกุดเพียขอม)
4 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเพียขอม) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเพียขอม)
5 ผ้าไหมมัดหมี่ลายกงเจ็ดลาย ผ้าไหมมัดหมี่ลายกงเจ็ดลาย

สินค้าโอทอป ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท ขอนแก่น