ข้อมูลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาสวนกวาง เดิมมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า "กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง" เมื่อปี พ.ศ.2521 และได้ประกาศเป็นอำเภอเขาสวนกวาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2528 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานนับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันตำบล ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาสวนกวาง, บ้านศรีชมชื่น, บ้านคำนางปุ่ม, บ้านป่าหวายนั่ง, บ้านหนองกุง, บ้านนาค้อ, บ้านหนองสองห้อง, บ้านป่าพร้าว, บ้านหนองตะนา, บ้านหัวหนอง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย สภาพพื้นที่เป็นสูงๆ ต่ำๆ แบบลูกคลื่น และเป็นที่ราบเชิงเขามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 24,241 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาวิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำไร่, ทำสวน, ัรับจ้าง
อาชีพเสริม ทำข้าวหลาม น้ำอ้อยสด

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 19 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคม
มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอ 2 เส้นทาง
- เป็นถนนลาดยาง 1 เส้นทาง มีระยะทางจากอำเภอถึงหมู่บ้าน 4 กม.
- เป็นถนนลูกรัง 1 เส้นทาง มีระยะทางจากทางแยกก่อนจะถึงอำเภอเข้าหมู่บ้าน 4 กม.
มีรถโดยสารวิ่งเข้าออกหมู่บ้านตลอดเวลา และยังมีรถสามล้อเครื่องวิ่งรับจ้างทั้งในและนอกหมู่บ้านตลอดเวลา
จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ประมาณ 495 กิโลเมตร และห่างตัวจังหวัดแก่นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 50 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยรถไฟก็ได้

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหลาม-น้ำอ้อยสด

สถานที่

1.วัดตาดฟ้า
2.ถ้ำกินรี
3.น้ำตกตาดฟ้า
4.จุดชมวิว สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง 7 สี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดตาดฟ้า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตะนา หมู่9 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตำบลเขาสวนกวาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ประมาณ 4.20 กิโลเมตร
2 น้ำตกตาดฟ้า ตั้งอยู่ภายในเขตของวัดตาดฟ้า บ้านหนองตะนา หมู่9 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น อยู่ทางทิศตะวันออกของ ต.เขาสวนกวาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ประมาณ 4.30 กิโลเมตร
3 ถ้ำกินรี เป็นถ้ำอยู่บนเทือกเขา ในเขตวัดตาดฟ้า บ้านหนองตะเนา หมู่9 ต.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น อยู่ทางทิศตะวันออกของต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง ระยะห่างจาที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวางประมาณ 4 กิโลเมตร
4 จุดชมวิวสถานีถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง 7 สี ตั้งอยู่บนเทือกเขา ด้านทิศตะวันออกของตำบลเขาสวนกวาง เป็นเขตพื้นที่ของบ้านหนองตะเนา หมู่9 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีลักษณะพื้นที่สวยงาม สามารถชมวิว ทิวทัศน์ เขต อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เขต อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เขต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และเขต อ.กระนวนบางส่วน จังหวัดขอนแก่นระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ประมาณ 15 กิโลเมตร

โรงแรม
1 เขาสวนกวางรีสอร์ท ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กม. เลขที่ 128 บ้านหนองตะนา หมู่9 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทร.01-6702462 บ้าน วี ไอ พี / 600 บาท บ้านบังกาโลห้องแอร์ /300 บาท บ้านบังกาโลห้องพัดลม /200 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารตุ๊กไก่ย เลขที่ 85 บ้านจอมพลพัฒนา หมู่10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ เป็นอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ไก่ย่าง ส้มตำไทยลาว ลาบหมู แคปหมู ต้มยำพวงไข่ เครื่องในไก่ แหนมหมู ส้มหมู โดยเฉพาะไก่ย่างอร่อย ใหม่ สด สะอาด ทุกวัน และมีบริการ รับ-ส่ง ไก่ย่าง ไก่สด
2 ไก่ย่างวรรณา เลขที่ 271 ตลาดเขาสวนกวาง ติดถนนมิตรภาพ อ.เขาสวนกวาง จ. จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ได้แก่ ไก่ย่าง (ได้รับการรับรองจากเชลล์ชวนชิม) ส้มตำไทย-ลาว ลาบหมู หมู่แดดเดียว ข้าวเหนียว อร่อย ใหม่ สด สะอาด ทุกวัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหลาม เป็นการนำข้าวเปลือกพันธุ์ดีแปรรูปเป็นข้าวสารนำไปสู่กระบวนการผลิตเป็นข้าวหลามอย่างถูกหลักอนามัย สะอาด อร่อย มีรสชาดหวานมัน ของกะทิ น้ำตาล ถั่วดำ สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
2 น้ำอ้อยสด เป็นการนำต้นอ้อยสดจากไร่มาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยที่สด สะอาด ไม่มีการแต่งรส กลิ่น สี เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดับกระหาย
3 เส้นหมี่อบแห้ง เส้นหมี่อบแห้ง
4 ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง

สินค้าโอทอป ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น