ข้อมูลตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำม่วง เดิมขึ้นรวมกับตำบลเขาสวนกวาง เมื่อมีจำนวนหมู่บ้านมากขึ้น จำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นทำให้การติดต่อราชการส่วนตำบลไม่สะดวก จึงได้แยกเป็นตำบลคำม่วง เมื่อปี พ.ศ.2534 มีหมู่บ้านจำนวน 13หมู่บ้าน การปกครองอยู่ในเขต อบต.เต็มพื้นที่ 6 หมู่บ้านในเขตเทศบาล 3 หมู่บ้านอยู่ในเขตคาบเกี่ยวเทศบาลและ อบต. 4 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงสูงใกล้ภูเขา มีพื้นที่ปาไม้ไม่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสาย เหมาะสำหรับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิมเพราะปัจจุบันมีความตื้นเขิน ไม่เหมาะในการเพาะปลูกและบางพื้นที่เหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำพอง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม และ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีประปาภูมิภาคเข้าหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน ประปาชนบท 7 หมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์พื้นฐาน 6 หมู่บ้าน โทรศัพท์ทางไกลชนบท 5 หมู่บ้าน ไม่มีโทรศัพท์ 2 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากจังหวัดและอำเภอ เดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนมิตรภาพ (ถนนแผ่นดินหมายเลข 2) จากตำบลอื่นๆ เดินทางด้วยถนนลูกรัง ระยะทางเฉลี่ย 1-3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไก่ย่าง

สถานที่

1.โรงเรียนประถม 5 โรงเรียน
2.วัด 9 แห่ง
3.อบต. 1 แห่ง
4.โรงพยาบาล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำพระเดช (ถ้ำขี้เกีย) เป็นถ้ำอยู่บนเทือกเขาสวนกวางบริเวณหมู่บ้านนาอ่างทอง หมู่7 ต.คำม่วง บริเวณมีถ้ำพระเดช และน้ำตกบริเวณถ้ำ และอ่างเก็บน้ำ หากได้รับการพัฒนาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้จากผ้าใยบัว ดอกไม้จากผ้าใยบัว
2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
3 เสื่อกก เสื่อกก
4 ไก่ย่าง คัดไก่คุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
5 ไก่ย่าง ไก่ย่าง
6 ไก่ย่าง ไก่ย่าง

สินค้าโอทอป ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น