ข้อมูลตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนคอม แต่ก่อนขึ้นกับอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.2524 แยกมาขึ้นกับกิ่งอำเภอภูผาม่าน ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูผาม่าน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนคอม หมู่ 2 บ้านเซินเหนือ หมู่ 3 บ้านเซินใต้ หมู่ 4 บ้านท่าขาม หมู่ 5 บ้านป่ากล้วย หมู่ 6 บ้านป่ากล้วย หมู่ 7 บ้านหนองนกทา หมู่ 8 บ้านหนองบัวทอง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวสีดำ เหมาะสำหรับการปลูกข้าว ถ้าฝนตกหนักน้ำจะท่วม มีลำห้วยทรายไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตกติดแม่น้ำเซิน มีน้ำไหลผ่านตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงบัง จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกถั่วเเหลือง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 535 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 29 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางออกจากอำเภอชุมแพไปตามถนน สายมะลิวัลย์ มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองเขียด แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ถึงตำบลโนนคอม ห่างจากอำเภอภูผาม่าน 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ถั่วเหลือง

สถานที่

1. อบต.โนนคอม
2. หนองสมอ
3. หนองนกทา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เป็นเมล็ดถั่วเหลืองตากแห้ง คุณภาพดี สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถนำไปเพาะพันธุ์ หรือไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ ได้

สินค้าโอทอป ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น