ข้อมูลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูผาม่าน เดิมอำเภอภูผาม่านขึ้นกับตำบลโนนคอม อำเภอชุมแพ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอภูผาม่าน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524 และในปี พ.ศ.2535 ได้แยกเป็นตำบลภูผาม่าน กิ่งอำเภอภูผาม่าน และยกฐานะเป็นอำเภอภูผาม่านในปี พ.ศ.2537 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูผาม่าน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านภูผาม่าน หมู่ 2 บ้านซำภูทองใต้ หมู่ 3 บ้านสว่างโนนสูง หมู่ 4 บ้านท่ากระบือ หมู่ 5 บ้านนาน้ำซำ หมู่ 6 บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 บ้านนาน้ำซำใหม่ หมู่ 8 บ้านห้วยถ้ำเต่า

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา หน้าผาสลับกับที่ราบลุ่ม หุบเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห่วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และ อ.คอนสาน จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการเกษตร

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอชุมแพตามถนนมะลิวัลย์ (ชุมแพ - เลย) ถึงทางแยกถนนหนองเขียด - วังสวาป รวมระยะทาง รวม 30 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ถ้ำค้างคาว

สถานที่

1. ถ้ำค้างคาว
2. ถ้ำพระ
3. ถ้ำเสื้อ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำค้างคาว เป็นภูเขาหินปูน หน้าผาสูงมีถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายพันูกิตติ ตัวเล็ก มีสีน้ำตาลแดง จำนวนนับล้านตัว ช่วงเวลาประมาณ 18.00 - 19.00 น ค้างค้าวจะบินออกไปหากิน ไปทางทิศเหนือของถ้ำ
2 ถ้ำพระ เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 2.50 เมตร สูง 4.5 เมตร มีหินงอก หินย้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากถ้ำค้างคาวประมาณ 500 เมตร สามารถเดินเข้าชมในถ้ำได้
3 ถ้ำเสือ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ สมารถเข้าไปภายในถ้ำได้ อากาศเย็นสบาย ไม่อับ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 3.2 กิโลเมตร

โรงแรม
1 บ้านสวน รีสอร์ท 151 ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร : 08-9863-1602 , 08-5746-3362 ราคา 200 - 400 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น