ข้อมูลตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังสวาบ จากคำบอกกล่าวของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ได้กล่าวว่า "วังสวาบ" นั้นมีประวัติความเป็นมาจากแหล่งน้ำที่มีพื้นที่กว่าแต่เล็กกว่าอ่างเก็บน้ำ คนแถวนี้เรียกว่า "วังน้ำ" และในหมู่บ้านมีต้นไม้ "ต้นสวาบ" อยู่มาก เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงได้นำคำว่า "วังน้ำ" และชื่อ "ต้นสวาบ" มารวมกันจึงได้ชื่อว่า "วังสวาบ" และเป็นชื่อตำบลวังสวาบ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูผาม่าน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังสวาบ หมู่ 2 บ้านวังผาดำ หมู่ 3 บ้านหนองแห้ว หมู่ 4 บ้านวังมน หมู่ 5 บ้านเขาวง หมู่ 6 บ้านวังใหม่ หมู่ 7 บ้านดงสะคร่าน หมู่ 8 บ้านฝายตาสวน หมู่ 9 บ้านวังกกแก้ว หมู่ 10 บ้านโนนเตาเหล็ก

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำไร่ สามารถทำการเเกษตรได้ตลอดฤดูกาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาฝาย และ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาล
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 870 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 281 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางออกจากอำเภอชุมแพ ไปตามถนนมะลิวัลย์ มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองเขียด แล้วแยกซ้ายไปตามถนนหนองเขียด - วังสวาบ 27 กิโลเมตร ถึงตำบลวังสวาบ ห่างจากอำเภอภูผาม่าน 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 123 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ถ้ำภูตาหลอ, น้ำผุดตาดเต่า

สถานที่

1. แหล่งท่องเที่ยวถ้ำภูตาหลอ
2. แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า
3. แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดใหญ่
4. แหล่งท่องเที่ยวน้ำผุดตาดเต่า
5. โครงการพัฒนาป่าดลงลานที่ 4

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำภูตาหลอ ถ้ำภูตาหลอตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่พื้นที่ในถ้ำตอนกลางสูงประมาณ 10 -50 เมตร พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีหินงอกหินย้อยประมาณ 1 ใน 4 ของเพดานน้ำ หินงอกหินย้อยยังอยู่ในสภาพเป็นธรรมชาติ พื้นที่ถ้ำเป็นดินเรียบ อากาศภายในเย็นสบาย ไม่อึดอัด ไม่มีค้างคาว ไม่มีกลิ่นอับชื้น หินบางก้อนมีลักษณะคล้ายหินเขี้ยวหนุมาน
2 น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาดฟ้าเป็นน้ำตกประมาณ 2 ชั้น ชั้นที่มีความสูงและความสายงามมากที่สุดมีความสูงประมาณ 20 เมตร ปริมาณน้ำในฤดูฝนมีมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อย
3 น้ำตกตาดใหญ่ เป็นน้ำตกประมาณ 5 ชั้น ชั้นที่มีความสูงและความสวยงามมากที่สุด เป็นชั้นสุดท้าย มีความสูงประมาณ 80 เมตร ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อย
4 น้ำผุดตาดเต่า มีลานหินที่ตั้งเป็นน้ำผุดที่เกิดจากร่องเขา มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณแอ่งน้ำกว้างประมาณ 30 เมตร ปริมาณน้ำในฤดูฝนมีมาก และสามารถเล่นน้ำได้ทุกฤดูกาล เป็นน้ำผุดที่มีความสวยงามมาก
5 ถ้ำภูตาหลอ
6 ถ้ำภูตาหลอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น