ข้อมูลตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยม่วง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูผาม่าน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ 2 บ้านวังเจริญ หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 บ้านโนนสะอาด หมู่ 5 บ้านห้วยซ้อ หมู่ 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านห้วยเตย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,437 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 147 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร-เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป

สถานที่

1. วัดซำภูทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถือ รองเท้านวดเท้า กระเป๋าถือ รองเท้านวดเท้า
2 กระเป๋าถือ รองเท้านวดเท้า กระเป๋าถือ รองเท้านวดเท้า
3 ชาเขียวใบหม่อน ชาเขียวใบหม่อน
4 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นการนำเอาวัสดุต่างๆ ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น มะตูมอ่อน ดอกเก็กฮวย ดอกคำฝอย ใบบัวบก กระเจี๊ยบแดง ชามะนาว หญ้าหนวดแมว ขิง ฟ้าทะลายโจร เห็ดหลินจือ เกสรดอกบัว ตะไคร้หอม ชาใบหม่อน ลูกใต้ใบ มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป
5 ลูกประคบ ลูกประคบ
6 สมุนไพรชงดื่มชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ทำจากสมุนไพรต่าง ๆ ในรูปชงพร้อมดื่ม เช่น ดอกคำฝอย ฟ้าทะลายโจร หญ้าหนวดแมว กระเจี๊ยบ มะตูม ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น