ข้อมูลตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คนลาว จำนวน 5 ครอบครัว ได้อพยพหนีสงคราม โดยอพยพมาตามลำน้ำพองเข้าป่าหาพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ พบป่าดงซำและบึงกะซา ซึ่งเป็นบึงใหญ่และพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐ์อยู่ในป่าดงดิบ คนลาวทั้ง 5 ครอบครัว จีงเอาเป็นที่อยู่ก่อตั้งเป็นบ้านกระนวน และเป็นตำบลกระนวนจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลกระนวน เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบลของกิ่งอำเภอซำสูง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกิ่งอำเภอฯ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ซึ่งห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 30 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคูคำ กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา เข้าสู่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และมีโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนสายขอนแก่น - เชียงยืน เป็นสายหลัก โดยมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านเป็นประจำ ถนนเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

สถานที่

1) วัดโพธิ์ชัย
2) สวนป่าดงซำ
3) อบต.
4) เทศบาลตำบล
5) ที่ว่าการกิ่งอำเภอซำสูง
6) โรงพยาบาลซำสูง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของอำเภอฯ ก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 16 สมัยทวาราวดี มีขนาดสูง 4 เมตร หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร เป็นที่เคารพ ศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไป
2 วัดโพธิ์ชัย
3 บึงยาง บึงยางเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพสำหรับประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ และมีสนามเด็กเล่น โดยมีหนองน้ำสาธารณะปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณ

ร้านอาหาร
1 ร้านดงซำโภชนา หน้าโรงพยาบาลกิ่งอำเภอ อาหารพื้นบ้าน , ตามสั่ง
2 ร้านเนื้อย่างเกาห หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน เนื้อย่างเกาหลี
3 ร้านแจ่วฮ้อนแม่หม หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน แจ่วฮ้อน และอาหารประเภทเนื้อวัว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว โดยการประดิษฐ์เป็นดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น