ข้อมูลตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านโนน เดิมขึ้นตรงกับอำเภอน้ำพอง ต่อได้เปลี่ยนมาขึ้นกับอำเภอกระนวน สาเหตุที่ชื่อตำบลบ้านโนนเ พราะหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินสูง ปัจจุบันตำบลบ้านโนนขึ้นกับกิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับเนินลูกคลื่น ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 48.2192 ตร.กม. หรือ 30,137 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง และ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคูคำ กิ่งอำเภอซำสูง และ ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคูคำ และ ตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง และ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงปลา รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงโค , กระบือ , เป็ด ,ไก่ , สุกร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน

การเดินทาง

ทิศใต้มีถนนลาดยางจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 20 กม. ทิศเหนือมีถนนลาดยางไปอำเภอน้ำพอง ระยะทาง 30 กม. ทิศตะวันออกมีเส้นทางไปกิ่งอำเภอซำสูง ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก, รองเท้าผ้าไหม

สถานที่

1) วัดสว่างอรุณ
2) วัดป่าวิสารธรรม
3) ดอนปู่ตา
4) วัดโนนสูงบ้านแห้ว
5) บึงหนองสิม
6) หนองนาแวง
7) โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี
8) อบต. บ้านโนน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสว่างอรุณบ้านโนน เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 300 ปี และมีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในตำบลบ้านโนนและตำบลใกล้เคียง พระพุทธรูปเก็บไว้ในพระอุโบสถ
2 วัดโนนสูง เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และมีรูปหล่อหลวงพ่อสวง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนตำบลบ้านโนน และตำบลใกล้เคียง
3 บึงหนองสิม เป็นบึงขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยของนกชนิดต่าง ๆ จำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดูสัตว์ปีกธรรมชาติ และน้ำในบึงใช้ผลิตเป็นน้ำประปาของหมู่บ้าน

ร้านอาหาร
1 ร้านยายปั้ง บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน ก๋วยเตี๋ยว , ส้มตำ
2 ร้านสมชัย บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน ข้าวมันไก่ , ข้าวผัด , ก๋วยเตี๋ยว
3 ร้านแม่พร บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน เนื้อต้ม เนื้อโคสด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน
2 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 รองเท้าผ้าไหม รองเท้าผ้าไหม
5 หมอนขิด เป็นหมอนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางหมอนเป็นรูปขิด
6 เสื่อกก/เสื่อพับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกก สำหรับปูนั่ง เป็นของขวัญของฝาก

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านโนน กิ่งอำเภอซำสูง ขอนแก่น