ข้อมูลตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านโคก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอมัญจาคีรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ตำบลบ้านโคก จึงได้มาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคก หมู่ 2 บ้านโสกนาดี หมู่ 3 บ้านโคก หมู่ 4 บ้านนายาว หมู่ 5 บ้านโสกใหญ่ หมู่ 6 บ้านโนนคูณ หมู่ 7 บ้านโคก หมู่ 8 บ้านโคกสง่า หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 10 บ้านหนองชมภู หมู่ 11 บ้านนาวิลัย

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 35.01 ตร.กม. หรือประมาณ 21,882 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศเหนือเป็นที่ราบสูงติดภูเขา และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ซับสมบูรณ์ และ ต.โพธิ์ไชย กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ซับสมบูรณ์ กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,878 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 229 สายขอนแก่น - ชัยภูมิ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 76 กม. และห่างจากอำเภอมัญจาคีรี 18 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าโทเร

สถานที่

1. ที่ว่าการกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
2. สำนักงานเทศบาลตำบล
3. สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
4. สถานีอนามัย
5. สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาแดง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สำนักสงฆ์ถ้ำผาแดง เป็นลำห้วย มีน้ำไหลผ่านตลอดปี มีถ้ำภูผาแดง และมีสำนักสงฆ์ (ยอดลำห้วยทราย)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้าโทเร ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโทเร ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 สมุนไพรหลายชนิด สมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม ช้างกระทืบโรง สาวน้อยตกเตียง เป็นต้น บรรจุภัณฑ์สวยงาม สะอาด ปลอดภัย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น