ข้อมูลตำบลซับสมบูรณ์ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลซับสมบูรณ์ เดิมเป็นตำบลของตำบลโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี ต่อมาปี พ.ศ.2535 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอมัญจาคีรี ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาจาน หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 3 บ้านหินตั้ง หมู่ 4 บ้านนาตับเต่า หมู่ 5 บ้านซับแดง หมู่ 6 บ้านซำไผ่ หมู่ 7 บ้านซับบอน หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านซับเจริญ หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ทอง

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงเชิงภูเขาหินทราย ตามแนวภูผาแดง ด้านล่างเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยสามหมอ ไหลลงมาจากช่องสามหมอ เขตรอยต่อระหว่างภูผาแดงกับภูโค้ง ผ่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น้ำชีทางทิศใต้ ดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำพรมเช็ดเท้า

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 18 ตู้

การเดินทาง

การเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 229 สายขอนแก่น - ชัยภูมิ ติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ผ่านท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล 10 กม. มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง จำนวน 23 สาย ความยาว 52.40 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1. อบต.ซับสมบูรณ์
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 11 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตู้ลำโพง ตู้ลำโพง
2 พรมเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ทำมาจากเศษผ้า ตัดเย็บด้วยความประณีต สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
3 หมวกนายฮ้อย หมวกนายฮ้อย

สินค้าโอทอป ตำบลซับสมบูรณ์ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลซับสมบูรณ์ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น