ข้อมูลตำบลนาแพง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาแพง เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับอำเภอมัญจาคีรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนงาม หมู่ 2 บ้านแก้งค้อ หมู่ 3 บ้านโนนทอง หมู่ 4 บ้านสงแดง หมู่ 5 บ้านนาแพง หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 บ้านหนองหวาย หมู่ 8 บ้านหนองแก

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 52 ตร.กม. หรือประมาณ 32,500 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเทไปทางทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย และ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่น ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 229 สายขอนแก่น - ชัยภูมิ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 71 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าฝ้าย

สถานที่

1. อบต.นาแพง
2. สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2 ผ้าขาวม้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าฝ้าย เป็นผ้าฝ้ายทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลนาแพง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาแพง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น