ข้อมูลตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลบ้านโคกตั้งอยู่ริมแม่น้ำพอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฎ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านนาฝายหมู่บ้านเก่าแก่ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกประมาณ 200 เมตร เนื่องจากประสบภาวะภัยน้ำท่วมที่ทำกิน อีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากตำบลในเมือง อ.ภูเวียง ติดตามมาพร้อมกับสมัยพระจันทร์ศรีสุราช มาเป็น ตาแสง คนแรกและติดตามกำนันคนอื่นๆมาอีกหลายกลุ่มทำให้บ้านโคกกลายเป็นชุมชนที่ขยายมากขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์
ประวัติบ้านหนองนาคำ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2461 โดยมีนายชาลี จันทร์เพิ่ม บุตรชายคนเดียวคนสุดท้องของพระจันทร์ศรีสุราช ชักชวนเพื่อนบ้านมาได้ 5 ครัวเรือน จุดประสงค์มาครั้งแรกเพื่อใกล้และสะดวกในการดูแลที่นาของพวกตน ได้ขุดบ่อน้ำเพื่อบริโภค แต่ปรากฎว่าขุด ณ ที่ใดล้วนพบมีแต่น้ำมีสายทองคำ ใช้ดื่มไม่ได้ ประกอบกับที่นามีความอุดมสมบูรณ์ จึงมารวมกันตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่นี้ว่า "บ้านหนองนาคำ" พร้อมกับมีการสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นทางทิศตะวันออก เมื่อถึงสมัย นายหนูจันทร์ พลเรือง เป็นกำนันตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดศรีบุญเรือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ติดกับ ต.ขนวน กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง และ อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,033 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงหมายเลข 2133 สายภูเวียง-ศรีบุญเรือง เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแปรรูป

สถานที่

1.ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองนาคำ
2.สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหหนองนาคำ
3.สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอหนองนาคำ
4.สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอหนองนาคำ
5.วัดศรีบุญเรือง
6.ภูผาแดง

ร้านอาหาร
1 ก๋วยเตี๋ยวยายแดง ม.2 ต.บ้านโคก อาหารก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรดเด็ด เกาเหลา
2 ร้านดาบหมาน ม.7 ต.บ้านโคก อาหารประเภท เนื้อวัว ลาบ ก้อย ต้มทุกชนิด
3 ร้านยายมูล ม.8 ต.บ้านโคก อาหารส้มตำ ขนมจีนน้ำยา
4 ร้านอาหารบานเย็น ม.1 ต.บ้านโคก อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว
5 ร้านไก่นึ่งยายนาง ม.2 ต.บ้านโคก อาหารไก่นึ่ง ส้มตำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ สามารถนำมาดัดแปลง ประดิษฐ์เป็นของใช้ได้หลายอย่าง ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านโคก ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าพื้น ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขาวม้าขิดชาย
2 ผ้าฝ้ายแปรรูป ผ้าฝ้ายแปรรูป

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น