ข้อมูลตำบลบ้านแฮด กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าผู้สูงอายุว่าแต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก ผุ้มาก่อตั้งหมู่บ้านคนแรกชื่อ "พ่อขุนภิรมย์" ได้บุกเบิกเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยใกล้หนองน้ำ อยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ มีสัตว์จำพวก "แฮด" หรือ "แรด" ลงมากินน้ำที่หนองแห่งนี้ ซึ่งแปลกมากเพราะไม่มีสัตว์ชนิดอื่นๆ ลงมากินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้เลย ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านจึงขนานนามว่า ซำแฮด หรือ แฮด

พื้นที่

ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอ 28 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 59 ตร.กม. มีสภาพกายภาพเป็นที่เนินสลับที่ราบ และมีแม่น้ำชีไหลผ่านบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้ามีจำนวน 11 หมู่บ้าน
- การประปาหมู่บ้าน มีจำนวน 11 หมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่1,2,3,4,6,7
- การคมนาคม มีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนดินและถนนลูกรัง

การเดินทาง

ตำบลบ้านแฮด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนมิตรภาพสายกรุงเทพ-ขอนแก่น และอยู่ห่รางจากที่ว่าการกิ่งอำเภอบ้านแฮด 700 เมตร สำหรับแหล่งท่องเที่ยว (วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา) อยู่ห่างจากที่ตั้งตำบลประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าไหม-ด้าย

สถานที่

1.วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
2.วัดป่าขามเปี้ย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่บ้านวังหว้า หมู่8 ต.บ้านแฮด กิ่งอ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ 164 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา โดยแบ่งลักษณะพื้นที่ดังนี้ 1) พื้นที่เป็นป่า และพลานหิน จำนวน 110 ไร่ 66 ตารางวา 2) พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ำ จำนวน 54 ไร่ 66 ตารางวา
2 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา เป็นสถานที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม และเป็นวัดอดีตของพระเกจิอาจารย์หลายท่านแห่งภาคอีสานมาจำพรรษา ได้แก่ หลวงปู่จันทร์ดี (พระครูโกศลสารกิจ) ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสท่านปัจจุบันมรณะภาพแล้ว โดยได้วางรากฐานไว้กับศิษย์ผู้สืบทอดเจตนารมย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา 1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ปฏิบัตวิปัสสนากรรมมัฎฐานแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
4 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
5 วัดป่าชังมงคล 2) เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำและสัตว์อื่นๆ
6 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
7 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา 3) เพื่อเป็นการอนุรักษ์นกเป็ดน้ำ เนื่องจากวัดมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และที่ขุดสระเพิ่ม จำนวน 4 แห่ง จึงทำให้มีนกเป็ดน้ำมาอาศัยที่แหล่งดังกล่าว จำนวนมากกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เช่น กระรอก กระแต ไก่ป่า
8 วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา

ร้านอาหาร
1 ร้านจุ๋มโภชนา ถนนมิตรภาพ หมู่1 ต.บ้านแฮด กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ก๋วยเตี๋ยว อาหารประเภทเนื้อ (ลาบ ต้ม ซอยห่างย่าง ฯลฯ)
2 ร้านทับทิม หมู่2 ต.บ้านแฮด กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.043-21801 อาหารตามสั่ง ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
3 ร้านอาหารปั๊ม ปตท ถนนมิตรภาพ ต.บ้านแฮด กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.043- อาหารตามสั่ง แป๊ะซะปลาช่อน ข้าวขาหมู

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก
2 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
3 ข้าวฮางงอก ข้าวฮางงอก
4 น้ำลูกยอ น้ำลูกยอ
5 ผ้าขาวม้า เป็นงานฝือมือภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวขอนแก่น มีสีสันสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ หลายสี หลายขนาด ตามความนิยม
6 พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มเงิน พุ่มทอง
7 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
8 เผือกทอดกอบตราพจมาน เผือกทอดกอบตราพจมาน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านแฮด กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านแฮด กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น