ข้อมูลตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเปือยใหญ่ แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้แยกการปกครองขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา สาเหตุที่ชื่อตำบลเปือยใหญ่ เพราะบ้านเปือยใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น และมีต้นเปือยใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน จึงเรียกขานติดต่อกันมาว่า "ตำบลเปือยใหญ่" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 19.73 ตร.กม. หรือประมาณ 12,333 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองปลาหมอ และ ต.โนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
1. ใช้เส้นทางออกระหว่างบ้านเปือยใหญ่ ผ่านบ้านนาโพธิ์ บ้านสว่าง ตำบลเปือยใหญ่ บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง ระยะทาง 10 กม.
2. ใช้เส้นทางระหว่างบ้านเปือยใหญ่ ถึงบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.เปือยใหญ่
2. วัดศรีหนาทาราม
3. วัดภูเขาดิน
4. วัดราษฎร์ศรัทธาสามัคคี
5. วัดป่าเรไรย์
6. วัดสะอาดบุญยาราม
7. วัดรัตติชมณีวัลย์
8. วัดป่าสามัคคีทรงธรรม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น