ข้อมูลตำบลโนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนแดงแยกการปกครองออกจากอำเภอบ้านไผ่ ขึ้นกับกิ่ง อำเภอโนนศิลา ปีพ.ศ.2541 มี 7 หมู่บ้าน ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต.เมื่อปี พ.ศ.2540

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลาบลุ่ม ส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง พืชที่ปลูกและทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีคือ ต้นหม่อน ผักที่ทำรายได้ให้แก่ตำบล คือ ผักชีหอม ขึ้นฉ่าย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหัน กิ่งอ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ิทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ิทิศตะวันตก ติดกับ ต.เปือยใหญ่ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผัก เย็บว่าว
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 777 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เริ่มต้นจาก บขส.บ้านไผ่เดินทางด้วยเส้นทางมิตรภาพสายขอนแก่น-กรุงเทพ เข้าตำบลด้วยระยะทาง ประมาณ 9 กม. ถึง อบต.โนนแดง

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

สถานที่

1.วัดสว่างบ้านโนนแดง
2.วัดหงษ์สาวดี บ้านโนนแดงน้อย
3.วัดปทุมเทพารามบ้านหนองทุ่ม
4.วัดศรีสุธรรมบ้านโนนรัง ม.4
5.วัดแจ้งศิริบ้านสระบัว ม.6
6.วัดมหาปราสาทบ้านดู่น้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม นำรังไหมมาตัดเป็นดอกไม้ เช่นดอกมะลิ ดอกกุหลาบ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น