ข้อมูลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านจั่นเดิมทีเป็นพื้นที่ของตำบลโนนสูง ต่อมาประมาณ พ.ศ.2528 จึงได้มีการประกาศตำบลบ้านจั่นออกมา มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วนและ อบต.บางส่วน คือ หมู่1 บ้านจั่น ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่4 บ้านดงเค็ง ปัจจุบันมีนายโสวัตร ศรีชาลี เป็นกำนันของตำบล

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกันหนองน้ำขนาดเล็กและใหญ่ทั่วไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หมกกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบัว ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,439 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 540 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เริ่มเดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางขอนแก่นด้วยถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น พอถึงทางแยกเข้าวัดป่าบ้านตาดกลับรถแล้วเข้าถนนสายดงเค็ง-หนองประเสริฐ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็เข้าเขตพื้นที่ตำบลบ้านจั่น

ผลิตภัณฑ์

ถั่วกรอบแก้ว

สถานที่

1.ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ.อุดรธานี
2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2 อุดรธานี
3.วัดปาสีทน
4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
5.ศูนย์ถ่านทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านจั่น
6.สถานีอนามัยบ้านจั่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าสีทน ตั้งอยู่ในเพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ต.บ้านจั่น เป็นวัดสายวิปัสสนาร่มรื่น มีคนไปทำบุญเป็นประจำ
2 วัดป่าสีทน

โรงแรม
1 เกรท อินท์ หมู่ 11 บ้านโนนภู่ทอง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ราคา 450 บาท

ร้านอาหาร
1 ครัวข่าตะไคร้ ัอ.เมือง จ.อุดรธานี อาหารตามสั่ง
2 ร้านลาบหมู่ดงเค็ง หมู่4 บ้านดงเค็ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ลาบหมู ลาบเป็ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วกรอบแก้ว เป็นถั่วลิสงคลุกน้ำตาล อร่อย หวานมัน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง อุดรธานี