ข้อมูลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยเกิ้ง เป็นหมู่บ้านที่แยกจากตำบลกุมภวาปี มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง มีชุมชนในเขตเทศบาล 8 ชุมชน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสูง ทำการเกษตรโดยทำไร่อ้อยเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลตำบลพันดอนและตำบลกุมภวาปีบางส่วน
ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอโนนสะอาด
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลหนองหว้า
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลปะโค

อาชีพ

อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ตีเหล็ก มีด เสียม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ติดถนนมิตรภาพสายอุดรธานี-ขอนแก่น การคมนาคมได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ

ผลิตภัณฑ์

เสียม, มีด

สถานที่

1) วัดบ้านโพธิ์นิมิตร
2) โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
3) โรงเรียน
4) ที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5) ตลาดชุมชน
6) สถานีรถไฟห้วยเกิ้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มีด, เสียม

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี