ข้อมูลตำบลนาอาน อำเภอเมือง เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาอาน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านติดต่อ หมู่ 2 บ้านขอนแดง หมู่ 3 บ้านแหล่งควาย หมู่ 4 บ้านฟากนา หมู่ 5 บ้านไร่ทาม หมู่ 6 บ้านนาอาน หมู่ 7 บ้านนาซำ หมู่ 8 บ้านภูกระแต หมู่ 9 บ้านติดต่อ หมู่ 10 บ้านขอนแดง หมู่ 11 บ้านฟากนา หมู่ 12 บ้านเกษตรสมบูรณ์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเลยไหลผ่าน และมีลำห้วย 5 สาย ซึ่งมีน้ำไหลผ่านหลายหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำหมาน ต.กุดป่อง และ ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,500 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,400 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเลย เข้าสู่ตำบลนาอาน โดยใช้ถนนสาย เลย - ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก , ผ้าทอพื้นเมือง ,กระชายดำ ,น้ำผึ้ง,ไวท์กระชายดำ

สถานที่

1. อบต.นาอาน
2. โรงพยาบาลเมืองเลยราม
3. อนุสรณ์สถานวีรชนพลเรือน ตำรวจ ทหาร
4. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
5. ท่าอากาศยานเลย

โรงแรม
1 ภูกระแต รีสอร์ท 37 หมู่ 7 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร : 0 4283 3294 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 250 - 400 บาท
2 เมืองเลย รีสอร์ท 97 หมู่ 6 กม.ที่ 5 ถ.เลย-วังสะพุง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร : 0 4283 2863 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 350 - 600 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถักไหมญี่ปุ่น กระเป๋าถักไหมญี่ปุ่น
2 ของฝากไม้มงคล ของฝากไม้มงคล
3 น้ำพริกสำเร็จรูป น้ำพริกสำเร็จรูป
4 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
5 แจ่วบองปลาร้าสุขแม่เพ็ญประภา แจ่วบองปลาร้าสุขแม่เพ็ญประภา
6 แหนมหมู แหนมหมู

สินค้าโอทอป ตำบลนาอาน อำเภอเมือง เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาอาน อำเภอเมือง เลย