ข้อมูลตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอาฮีอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านอาฮี หมู่2 บ้านห้วยคัง หมู่3 บ้านน้ำพาน หมู่4 บ้านนากระเซ็ง หมู่5 บ้านหนองปกติ หมู่6 บ้านอาฮี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำทูน ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย

ผลิตภัณฑ์

ชุดรับแขกหวาย

สถานที่

1.วัดดอนชัย
2.วัดป่านากระเซ็ง
3.วัดโพธิ์ทอง
4.วัดเมืองตูมธรรมาราม
5.วัดเวฬุวนาราม
6.วัดศรีสะอาด
7.วัดศิริมงคล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายทอมือสอดดิ้น(ลายสายเปรม) ผ้าฝ้ายทอมือสอดดิ้น(ลายสายเปรม)
2 หัตถกรรมจากหวาย ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวาย ทำด้วยความปราณีต มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมายหลายแบบและหลายรูปทรง

สินค้าโอทอป ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เลย