ข้อมูลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากปวน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ตร.กม. หรือประมาณ 22,635 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่านทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- ประปาหมู่บ้าน และประปาบาดาล 9 แห่ง
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอวังสะพุง โดยใช้เส้นทางสาย เลย - ขอนแก่น ระยะทาง 11 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอยกขิต

สถานที่

1. อบต.ปากปวน
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 10 แห่ง
4. สวนรุกขชาติ 100 ปี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ปากปวน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านป่าเป้า ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

โรงแรม
1 นิยมรีสอร์ท หมู่ 8 บ้านปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ราคา 150, 300, 500 บาท/คืน
2 วังน้ำพุรีสอร์ท หมู่ 1 บ้านปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ราคา 150, 350 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องเบลล์ไก่ย 150 หมู่ 6 บ้านกกเกลือ อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ไก่ย่าง, ส้มตำ, ลาบ
2 ร้านไก่บ้านย่างลุ 10 หมู่ 6 บ้านกกเกลือ อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร : ไก่ย่าง, ส้มตำ, ข้าวเหนียว
3 ร้านไก่ย่างวังสะพ 82 หมู่ 6 บ้านกกเกลือ อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร : ไก่ย่าง, อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผ้าทอยกขิด ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกขิด ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง เลย