ข้อมูลตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรายมูล เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นตำบลตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทรายมูล หมู่ 2 บ้านม้า หมู่ 3 บ้านเตาไห หมู่ 4 บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 บ้านดอนยานาง หมู่ 7 บ้านหนองกุง หมู่ 8 บ้านหนองหว้า

พื้นที่

มีเนื้อที่ 73 ตร.กม. หรือประมาณ 46,625 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พันนา, ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สว่างแดนดิน, ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี - สกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 76 กิโลเมตร ถึงบ้านทรายมูลห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี 87 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ไส้ผ้านวม

สถานที่

1. อบต.ทรายมูล
2. วัดทรายศรี
3. สถานีอนามัย
4. โรงเรียนบ้านทรายมูล
5. โรงเรียนบ้านม้า
6. วัดบ้านม้า
7. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
8. วัดบ้านหนองหว้า

ร้านอาหาร
1 บิ๊กบอส ถนนนิตโย เยื้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน โทร. 04 อาหารไทย-จีน อาหารตามสั่ง
2 วิภาปลาเผา ภนนนิตโย ทางแยกบ้านหนองชาด ต.สว่างแดนดิน โทร.01-9656 อาหารอีสาน ส้มตำ-ปลาเผา
3 เสริมมิตร ถนนนิตโย ติดธนาคารออมสินสาขาสว่างแดนดิน โทร.042-72113 อาหารไทย-จีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไส้ผ้าห่ม ผลิตภัณฑ์ไส้ผ้าห่ม ผลิตจากเศษผ้า มีคุณภาพดี ตัดเย็บด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร