ข้อมูลตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่สาบ จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในตำบลเล่าว่า ตำบลแม่สาบซึ่งมีเทือกเขาสลับซับซ้อน และเทือกเขาหนึ่งชื่อว่า "ขุนสาบ" เป็นต้นน้ำแม่สาบซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดใหญ่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่น้ำสานยนี้จึงถือเอาชื่อ "แม่สาบ" ซึ่งเป็นชื่อแม่น้ำเป็นชื่อของตำบลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวน ที่อยู่อาศัยเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำแม่สาบ และแม่น้ำแม่ขาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะเมิงเหนือ และ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยั้งเมิน และ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 686 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนสายบ้านแม่สาบเหนือ - ป่าลาน ระยะทางประมาณ 15 กม. จากที่ว่าการอำเภอสะเมิง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบน้ำผึ้ง, ผ้าทอ

สถานที่

1. อบต.แม่สาบ
2. พระธาตุม่อนเปี๊ยะ
3. น้ำตกห้วยตาด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ทำมาจากกล้วยสุก มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้ได้นาน
2 ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ นำมาทอด้วยมือ เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
3 สตรอเบอรี่อบแห้ง สตรอเบอรี่อบแห้ง

สินค้าโอทอป ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่