ข้อมูลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านกลาง ในสมัยเจ้าแคว้นหรือเจ้านายทั้งหลาย จะเดินทางไปในเมืองเชียงใหม่หรือจากเมืองเชียงใหม่ล่องไปทางทิศใต้ จะใช้จุดสามเสี้ยว (ทุ่งเสี้ยวในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเวียงท่ากานเป็นจุดพักแรม ก่อนเดินทางในวันรุ่งขึ้น เพราะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองเชียงใหม่กับจอมทอง ในสมัยต่อมามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล ทุ่งเสี้ยวเป็นจุดกึ่งกลางจึงได้เปลี่ยนเป็น "ตำบลย้านกลาง" มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,195 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 673 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 12 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปทางทิศใต้ถึงตลาดทุ่งเสี้ยว เลี้ยวขวาตรงป้อมตำรวจ ผ่านเวียงท่ากาน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามหลัง เลี้ยวขวาประมาณ 200 เมตร อยู่ฝั่งขวามือของถนน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวแตนน้ำลำใย-น้ำพริกต่างๆ

สถานที่

1. เวียงท่ากาน
2. วัดทุ่งเสี้ยว
3. วัดพระเจ้าทองทิพย์
4. วัดบ้านใหม่สามหลัง
5. วัดสันห่าว
6. วัดสันกอเก็ต
7. วัดแสงสว่าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เจดีย์ต้นกอก เป็นเจดีย์ทรงกลมที่ช่วงฐานขยายออกไปอีกเพื่อสร้างเจดีย์แบบพม่าครอบทับเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา แต่ยังสร้างไม่เสร็จ
2 เวียงท่ากาน มีลักษณะเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 500 เมตร ยาว 700 เมตร ปรากฏแนวคูเมือง 1 ชั้น และมีกำแพงดินล้อมรอบ 2 ชั้น ปัจจับันเหลือสภาพแนวคูคันดินให้เห็น 3 ด้าน ยกเว้นด้านใต้ ห่างจากลำน้ำปิง 3 กม. ทางด้นตะวันออกมีลำน้ำแม่ขานไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีลำเหมืองสายเล็ก ๆ ชักน้ำจากแม่ขานมาใช้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นระบบชลประทานที่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณ

โรงแรม
1 เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท 1 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด กม.ที่ 29 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทร : 0 5383 4470-5 โทรสาร : 0 5383 4480 จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 2,000 - 4,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ครัวอุไร ไกรสร 39/1 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแตนน้ำลำไย ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำลำไย ทำมาจากข้าวเหนียว รสชาติหวาน กรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.
2 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
3 ลำไยแห้ง ลำไยแห้ง
4 ไวน์น้ำผึ้ง ทำการฆ่าเชื้อด้วยสารจากธรรมชาติ กรองผ่านเครื่องกรอง บรรจุขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ติดฉลากออกจำหน่าย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่