ข้อมูลตำบลหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล หางดง(http://www.hangdong-mu.org/)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหางดง เป็นตำบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลตำบลหางดงมีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านท้าวคำวัง หมู่2 บ้านล้อง หมู่3 บ้านกำแพงงาม หมู่4 บ้านทรายมูล หมู่5 บ้านแม่ขัก หมู่6 บ้านดงหลวง หมู่7 บ้านป่าแป๋ หมู่8 บ้านปากกอง หมู่9 บ้านดงน้อย ประชากรคนเมือง ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

ตำบลหางดง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ มีระบบชลประทาน จึงมีการทำการเกษตรอยู่ มีพื้นที่ประมาณ 2.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,643.75 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแหวน และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาล ต.หางดง และ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างและค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 762 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 194 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มีถนนสายหลักคือ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ที่เป็นถนนมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เลน ตัดผ่านเขตตำบล และถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน รวมทั้งคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ทำให้การเดินทางคมนาคมในตำบลเป็นไปด้วยความสะดวก

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง, ไม้แกะสลัก

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอ
2.สถานีตำรวจภูธร
3.โรงพยาบาลอำเภอหางดง
4.โรงเรียนบ้านทรายมูล
5.โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
6.ตลาดเทศบาลตำบลหางดง
7.สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง
8.ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 5 ธนาคาร
9.วัดสุวรรณประดิษฐ์
10.วัดท้าวคำวัง
11.วัดกำแพงงาม
12.วัดทรายมูล
13.วัดประสาทธรรม
14.วัดหางดง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระเจ้านั่งโก๋น ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาว่าแต่เดิมยังไม่มีทางเดินต้องใช้ทางน้ำสายสำคัญๆต่างเป็นทางสัญจร บริเวณบ้านดง บ้านท้าวคำวัง บ้านท่าศาลา บ้านบ่อ บ้านเวียงด้ง มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่นไม้สักซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่และมีไม้อื่นๆจนมีชื่อเรียกว่า ป่าดงกรรม หมายถึง ป่าที่มีอาถรรพ์ผู้คนเดินทางเข้าไปในป่าดงกรรมนี้ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี ห้ามทำสิ่งไม่ดี เช่นการพูดคำหยาบคาย จะถูกผีป่า หลอกหลอนหรือทำให้หลงป่า หรือไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง
2 พระเจ้านั่งโก๋น ในบริเวรป่านี้มีผีผู้ที่ดู คือ ผีกะยักษ์หรือพ่อปู่กะยักษ์ในปัจจุบันเป็นผู้ดูแล ในช่วงหนึ่งได้มีขบวนเดินทางของเจ้านาย ผ่านมาจึงได้หยุดขบวนแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่จึงคิดว่าจะหาสิ่งที่เคารพสักการะไว้บริเวณนี้จึงได้แกะสลักพระพุทธรูปไม้ไว้ที่ต้นไม้เพื่อเป็นที่สักการะและเป็นสิ่งยึดเหนี่วยจิตใจของคนที่ผ่านไปมาเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้ทำผิด เดินทางปลอดภัย ค้าขายดี พร้อมทั้งตั้งศาลเพียงตา คือพ่อปู่กะยักษ์ พิธีบูชาผีป่ากะยักษ์ พร้อมทั้งทำบุญพระเจ้านั่งโก๋น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ของทุกๆปี สืบกันมาเป็นประเพณี

โรงแรม
1 วิลเลจ อินน์ (สายน้ำมิ้นท์) 175 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร : 0 5344 1074-5 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 400 - 600 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
2 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (ถาดชุด 3 ใบ) ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (ถาดชุด 3 ใบ)
3 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง
4 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
5 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
6 เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งลายโบราณ เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งลายโบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่