ข้อมูลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.หนองผึ้ง ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 3 มี นายอุดร ดาวเรืองศรี เป็นประธานกรรมการบริหารฯโดยตำแหน่ง ต่อมาได้เลื่อนชั้น จากองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3 เป็นชั้น 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง มีนายสุนัน หลักฐาน เป็นประธานกรรมการบริหารฯซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

พื้นที่

ตั้งอยู่ที่ทางทิศเหนือที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภีประมาณ 4 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยางเนิ้ง และ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,869 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนสายเชียงใหม่ - ลำปาง (สายนอก)
ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน (สายในหรือสายต้นยาง)

ผลิตภัณฑ์

เทียนหอม,วัดพระนอนหนองผึ้ง,สมุนไพรแปรรูป

สถานที่

1.วัดพระนอนหนองผึ้ง
2.เวียงกุมกามบางส่วน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระนอนหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างมานานหลายร้อยปี เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ วัดตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 6 ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ท้องที่ 205 หมู่ 4 บ้านหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อาณาเขตมีเนือ้ที่ 9 ไร่ 3 งาน 56 วา ทิศเหนือติดบ้านราษฎร ทิศใต้ติดทุ่งนา ทิศตะวันออกติดบ้านราษฎร ทิศตะวันตกติดทุ่งนา และบ้านราษฎร
2 วัดพระนอนหนองผึ้ง ต่อมามีพระเถระ 5 รูป ได้จาริกประกาศศาสนา และได้ประกาศพระรัตนตรัย มาถึงหมู่บ้านพวกลัวะ จนพวกลัวะมีความศรัทธาเลื่อมใส และมีลัวะผู้หนึ่งได้มีจิตศรัทธาได้ปีนขึ้นไปเอารังผึ้งมาถวายพระเถระ 5 รูป และพวกลัวะยังได้สร้างเจดีย์ซึ่งบรรจุพระธาตุและใส่ไว้ในพระอบทองคำใหญ่ เสร็จแล้วได้ขนานนามว่า "วัดหนองผึ้ง"
3 วัดพระนอนหนองผึ้ง
4 วัดพระนอนหนองผึ้ง ประวัติวัดตามตำนานกล่าวว่าในอดีตกาลเป็นที่อยู่ทำกินของชนเผ่าลัวะ ซึ่งเป็นคนไทยเผ่าหนึ่ง กาลต่อมาประมาณศตวรรษที่ 13 พระฤาษี 4 คน มีสุเทวฤษีนั้นเป็นหัวหน้า ได้สร้างนครหริภุญชัย แล้วก็ได้อัญเชิญพระธิดาท้าวรามราชเมืองลวบุรี ซึ่งเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์มีพระนามว่า พระนางจามเทวีพร้อมด้วยพระสงฆ์ และสมณะชีพราหมณ์ ข้าทาสบริวารหญิงชายทั้งปวงเสด็จมาครองเมือง พระนางจามเทวีมีความศรัทธาปะสาทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก
5 วัดพระนอนหนองผึ้ง ต่อมาพระเถระเจ้าก็ได้อยู่ปฏิบัติกิจพระศาสนาให้รุ่งเรืองในหมู่ชนชาวลัวะจนหมดอายุขัย และมีผู้สืบต่อมาเรื่อยๆ พวกลัวะก็ได้อพยพย้ายไปอยู่ที่อื่น วัดหนองผึ้งจึงร้างไป ปี 1838 พระเจ้ามังรายได้ตีนครหริภุญชัย ซึ่งอยู่ระหว่างต.หนองผึ้ง และต.ท่าวังตาล ปี 1838 ได้มีพระเถระเจ้าและเศรษฐีมาอยู่อาศัยใกล้วัดหนองผึ้งได้ค้นพบเจดีย์เก่าพระเถระ และเศรษฐีได้บูรณะ ก่อสร้างพระพุทธรูปเจ้านอนองค์หนึ่งยาว 19 เมตร และตั้งนามวัดว่า "วัดพระพุทธบ้านปิงพระนอนหนองผึ้ง"

โรงแรม
1 สวายเรียง เชียงใหม่ รีสอร์ท 308 ม.1 บ้านหนองผึ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร : 0 5332 2061 โทรสาร : 0 5332 2062 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 3,000 บาท
2 เชียงใหม่ เลคไซด์ วิลล์ 308 หมู่ 1 หนองผึ้ง ซ.8 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร : 0 5332 2061-2 โทรสาร : 0 5332 2062 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 800 - 2,400 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 Executive Set Executive Set
2 กรอบรูปช้างกระดาษสา กรอบรูปช้างกระดาษสา
3 กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง
4 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
5 น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งดอกลำไย
6 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบต่างๆ
7 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
8 ผลิตภัณฑ์เรซิ่น(นางสาวสวัสดี) ผลิตภัณฑ์เรซิ่น(นางสาวสวัสดี)
9 ผ้าบาติกเทคนิคสาดสี ผ้าบาติกเทคนิคสาดสี
10 สมุนไพรแปรรูป
11 สร้อยทองเหลืองลูกปัดถักลาย สร้อยทองเหลืองลูกปัดถักลาย
12 สเปรยฉีดพ่นระงับกลิ่นเท้า สเปรยฉีดพ่นระงับกลิ่นเท้า
13 หน้ากากกันควันพิษ หน้ากากกันควันพิษ
14 เครื่องเทศประดับ เครื่องเทศประดับ
15 เทียนหอม
16 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
17 เสื้อไหมแก้ว เสื้อไหมแก้ว
18 แชมพูประคำดีควาย แชมพูประคำดีควาย
19 แหวนทองเหลืองดัด แหวนทองเหลืองดัด
20 โคมไฟดอกดาวดึงส์ โคมไฟดอกดาวดึงส์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

ภาวนาผ้าแปรรูป
เชียงใหม่
ร้านกนกพันธ์
เชียงใหม่
Top Wholesome Enterprise Co., Ltd.(B2B)
เชียงใหม่
ตองปลิวเทียนหอม
เชียงใหม่