ข้อมูลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เนื่องด้วยบริเวณโดยรอบของตำบลคุ้งตะเภาเป็นแหล่งสำคัญของการประกอบการค้าขายสินค้า และการเดินเรือสำเภาเพื่อขนสินค้าเป็นทวีคูณจำนวนมากขึ้นตามลำดับ จึงส่งผลทำให้สำเภาที่บรรทุกสินค้าเสียหลักมีอันต้องคว่ำอับปาง ตามบริเวณช่วงโค้งลำแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่มาของตำนานว่าโค้งสำเภาล่ม ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของตำบลคุ้งตะเภา ตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

ตำบลคุ้งตะเภา เป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา 37 ลิปดา และ 19 องศา 30 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา และ 101 องศา 11 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 37.46 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 20,410 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม แม่น้ำน่าน และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าเซ่า หมู่ที่ 1 ตำบลผาจุก และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาจุก และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลผาจุก และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้าง ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,844 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,354 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.48 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมของตำบลคุ้งสำเภา มีการคมนาคมทางบกเป็นหลักโดยมีทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1047 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และถนนรพช. เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อ การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง โดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์

ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่ม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์