ข้อมูลตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านเหมืองหม้อ มีประวัติความเป็นมายาวนานมาตั้งแต่ พ.ศ.1385 ขุนหลวงพลได้พาครอบครัวคนไทยหลายเผ่าอพยพมาจากเชียงแสน ไชยบุรีลงสู่ภาคใต้ ได้จับจองแผ้วถางสร้างเมืองใหม่ เป็นเมืองอิสระไม่ขึ้นต่อใครตั้งชื่อว่า "เมืองพล" มีการปกครองโดยแบ่งเป็นหมู่บ้านและแขวงต่าง ๆ แต่ละแขวงมีนายหลวงำรือนายแคว้นเป็นผู้ปกครองขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองพล ซึ่งมีเจ้าเมืองปกครองสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งจนถึงยุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่อยมาจนเป็นเมืองแพร่ ในปัจจุบันในระยะเวลาดังกล่าว ต.เหมืองหม้อ มีฐานะเป็นแขวงที่สำคัญแขวงหนึ่งของเมืองพล มีชื่อแขวงว่า "แขวงเมืองม่อ" (ม่อ เป็นภาษาไทยลื้อ แปลว่า ฉลาด, เร็ว) บ้านเหมืองหม้อได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาจักร, กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย รับราชการ
อาชีพเสริม จักสาน รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,067 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนนสายนาแหลม - โปร่งศรี ระยะทางจากตัวจังหวัด ถึงตำบลเหมืองหม้อระยะทาง 3 กม. และถนนสายทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง จากตัวเมือง มายังตำบลเหมืองหม้อเป็นระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จักสาน,ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม

สถานที่

1. โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ
2. โรีงเรียนบ้านกาซ้อง
3. โรงเรียนบ้านปทุมประชานุกุล
4. โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองค่า
5. อบต.เหมืองหม้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบรสหวาน เค็ม กล้วยฉาบรสหวาน เค็ม
2 ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
3 ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ประดิษฐ์เป็นรูปทรงต่าง ๆ ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เช่น กระติบ กระเป๋า ตะกร้า และของชำร่วย เป็นต้น
4 ผ้าคลุมไหล่เพนท์ตีเกล็ด ผ้าคลุมไหล่เพนท์ตีเกล็ด
5 ผ้าเคหะภัณฑ์ ผ้าเคหะภัณฑ์
6 หมอนผ้าด้นมือ หมอนผ้าด้นมือ
7 หมูทุบ หมูหยอง หมูสวรรค์ กุนเชียง หมูหวาน หมูทุบ หมูหยอง หมูสวรรค์ กุนเชียง หมูหวาน
8 เสื้อหม้อห้อมสำเร็จรูป เสื้อหม้อห้อมสำเร็จรูป
9 เสื้อหม้อห้อมและของตกแต่งบ้าน เสื้อหม้อห้อมและของตกแต่งบ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง แพร่