ข้อมูลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมหมู่บ้านสวนเขื่อนเป็นป่ารกชัฎ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและช้างโขลงหนึ่งต่อมาเจ้าผู้ครองนครแพร่ ได้ให้ผู้คนจัดสร้างเขื่อน (เพนียด) สำหรับจับช้างและเมื่อใช้งานแล้วก็ละทิ้งไป ต่อมาชาวบ้านได้เข้าไปทำไร่ ทำสวน บริเวณนั้นก็เรียกติดปากว่าไปทำสวนเขื่อน หรือไปสวนเขื่อน เมื่อนายเข้าชาวบ้านก็อพยพมาอยู่ในไร่สวนเพื่อความสะดวก ครั้งแรกมีเพียง 10 หลังคาเรือน ซึ่งเป็น ม. 2 ในปัจจุบัน และเมื่อมีผู้อพยพมากขึ้น จึงได้ขยายพื้นที่มาทางทิศตะวันตก ติดกับลำห้วยแม่แคม ซึ่งเป็นหมู่ที่ 1 ในปัจจุบันชาวบ้านเห็นทำเลดีจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดท่าหงส์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนเขื่อน เมื่อปี พ.ศ. 2440

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบและที่ราบสูง มีป่าไม้ และภูเขาล้อมรอบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านถิ่น, ต.ห้วยม้า, ต.นาชำ อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด จักสานไม้ไผ่ ทอพรมเช็ดเท้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,347 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 223 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายหลัก 2 สาย คือ
1) สายป่าแดง – ช่อแฮ ระยะทางประมาณ 14 กม. โดยรถโดยสารประจำทาง, รถยนต์ส่วนบุคคล
2) สายทุ่งโฮ้ง – ป่าแดง ระยะทางประมาณ 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำตกแม่แคม, นาคูหา, ไม้กวาดดอกหญ้า, พรมผ้าทอมือ

สถานที่

1) วัดสวนเขื่อน
2) วัดดงเหนือ
3) วัดดงใต้
4) วัดแม่แคม
5) วัดนาคูหา
6) วัดนาแคม
7) สำนักสงฆ์เขาน้อย
8) ร.ร.บ้านสวนเขื่อน
9) ร.ร. บ้านดุง
10) ร.ร. บ้านทุ่งเหนือ
11) ร.ร. บ้านแม่แคม
12) ร.ร. บ้านนาแคม
13) ร.ร. บ้านนาคูหา
14) สอ. บ้านสวนเขื่อน
15) สภต. สวนเขื่อน
16) น้ำตกแม่แคม
17) น้ำตกหาคูหา
18) ถ้ำกบ, ถ้ำมรกต
19) ถ้ำหลวง, ถ้ำแก้ว
20) สอ. บ้านนาคูหา
21) บ่อสาหร่ายน้ำจืด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกแม่แคม เป็นน้ำตกที่มีจำนวนชั้นถึง 4 ชั้น โดยจะมีชั้นที่ 2 ที่สวยงามที่สุด มีความสูงถึง 14 เมตร มีทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีโขดหินสลับซับซ้อน สามารถลัดเลาะตามเส้นทางของสายน้ำ ซึ่งมีระยะทางจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 เป็นระยะทาง 700 เมตร
2 น้ำตกแม่แคม
3 น้ำตกนาคูหา (น้ำตกเขาแก้ว เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีความสูง 35 เมตร มีทัศนียภาพ โดยรอบเป็นธรรมชาติมีลานกว้างอยู่ 3 แห่ง สำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหรือใช้ทำกิจกรรมอื่น ๆ สามารถเดินลัดเลาะตามเส้นทางสายน้ำที่ไหลลงสู่เบื้องล่าง

ร้านอาหาร
1 ครัวลุงแดง เลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองฯ จ.แพร่ อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว
2 ทุ่งแก เลขที่ 115 หมู่ที่ 7 บ้านถิ่น ต.สวนเขื่อน อ.เมืองฯ จ.แพ อาหารตามสั่ง และก๋วยเตี๋ยว
3 มังกรทอง เลขที่ 208/4 หมู่ที่ 1 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองฯ จ.แพร่ โทรศ อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม มีดนตรี และคาราโอเกะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าเช็ดเช็ดเท้า ผ้าเช็ดเช็ดเท้า
2 ผ้าเช็ดเท้า ผ้าปูนอน ผ้าเช็ดเท้า มี 3 ขนาด กว้าง 16ยาว 24 นิ้ว, กว้าง 14 นิ้วยาว 16 นิ้ว กว้าง 12 ยาว 12 นิ้ว ผ้าปูนอน มี 2 ขนาด คือ กว้าง 5 ฟุต ยาว 7ฟุต กว้าง 3 ฟุต ยาว 7 ฟุต
3 ไม้กวาดดอกหญ้า ใช้ทำความสะอาดปัดกวาดบ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง แพร่