ข้อมูลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช่อแฮ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองแพร่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านมุ้ง หมู่ 2 บ้านพันเชิง หมู่ 3 บ้านพันเชิง หมู่ 4 บ้านธรรมเมือง หมู่ 5 บ้านต้นไคร้ หมู่ 6 บ้านใน หมู่ 7 บ้านปง หมู่ 8 บ้านน้ำจ้อม หมู่ 9 บ้านนาตอง หมู่ 10 บ้านทุ่งสวย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดต่อ จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่

ผลิตภัณฑ์

ผ้าด้นมือ, ผ้าคลุมเตียง

สถานที่

1. วัดจอมเขา
2. วัดต้นไคร้
3. วัดธรรมเมือง
4. วัดนาตอง
5. วัดบ้านใน
6. วัดพระธาตุจอมแจ้ง
7. วัดพระธาตุช่อแฮ
8. วัดพันเชิง
9. วัดสุวรรณาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง
2 ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง
3 ผ้าคลุมเตียง (นางณิขาภัทร) ผ้าคลุมเตียง (นางณิขาภัทร)
4 ผ้าคลุมเตียงดันมือ ผ้าคลุมเตียงดันมือ
5 ผ้าคลุมเตียงด้นมือ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพันเชิง) ผ้าคลุมเตียงด้นมือ
6 ผ้าคลุมเตียงด้นมือ (นางจีรนันท์ คำแพงอาจ) ผ้าคลุมเตียงด้นมือ
7 ผ้าด้นมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ เป็นผ้าคลุมเตียงและผ้าคลุมโต๊ะ ฝีมือประณีต สวยงาม มีสีสันและลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
8 ผ้าด้นมือ ผ้าด้นมือ
9 ผ้าด้นมือ ผ้าด้นมือ
10 ผ้าด้นมือ ผ้าด้นมือ
11 ผ้าด้นมือ (คุณสมหมาย) ผ้าด้นมือ
12 ผ้าด้นมือ และงานสอย (Quilts & Patch Works) ผ้าคลุมเตียง, ผ้าห่ม, ผ้าปูโต๊ะ, ปลอกหมอนหนุน, ปลอกหมอนอิง ฯลฯ
13 ผ้าด้นมือช่อแฮ (คุณกานดา) ผ้าด้นมือช่อแฮ
14 ผ้าฝ้ายแปรรูป ผ้าฝ้ายแปรรูป
15 หัตถกรรมผ้าด้นมือ (คุณวราพร) หัตถกรรมผ้าด้นมือ

สินค้าโอทอป ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง แพร่