ข้อมูลตำบลกาญจนา อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกาญจนา แต่เดิมได้รวมกับตำบลนาจักร และได้แยกเป็นตำบลกาญจนา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 เหตุผลที่ได้แยกตำบลเพราะว่าตำบลนาจักรมีอาณาเขตกว้างขวางทำให้การดูแลของท่านกำนันไม่ทั่วถึง ตำบลกาญจนาได้นามจากพระนักพัฒนารูปหนึ่งชื่อ เจ้าอธิการครูบากัญจนะกัญจโน ตำบลกาญจนามาจากคำว่า กัญจนะ แปลว่าทอง เนื่องจากบริเวณนี้มีทุ่งนามากมายซึ่งเมื่อข้าวสุกเต็มที่ก็จะมีสีทอง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ตำบลกาญจนา”

พื้นที่

ตำบลกาญจนาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1 ไร่ 1 งาน เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 3,213 ไร่ เหมาะสำหรับทำการเกษตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสวนเขื่อน, ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ตัดเย็บ ทอผ้า และอาชีพรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,366 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนช่อแฮจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ,เสื้อหม้อห้อม,เสื้อผ้าทอ

สถานที่

1. สถานที่ราชการมี 5 แห่ง
2. วัดมี 4 แห่ง
3. แหล่งท่องเที่ยวมี 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุหม้อคว่ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบ่อ ต. กาญจนา อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ ลักษณะองคืกพระธาตุ เหมือนหม้อ หรือไห ทรงกลมมน คว่ำ สูงประมาณ 12 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานบริเวณวัดหนองบ่อ จะจัดงานฉลองทุกปี เริ่มตั้งแต่ขึ้น 13 ค่ำ - 15 ค่ำ เดือน 3 (เดือนห้าเป็ง)

ร้านอาหาร
1 ร้านชวนมอง หมู่ที่ 2 ถนนช่อแฮ 054-523460 อาหารพื้นเมือง
2 ร้านทุ่งแก้ว หมู่ที่ 2 ถนนช่อแฮ อาหารพื้นเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอ - ผ้าตีนจก มีเนื้อหม่น ลวดลายสวยงาม ซักแล้วสีไม่ตก - ผ้ามัดหมี่ เนื้อผ้ามันวาว ลวดลายผ้าไหม ใส่แล้วเย็นไม่ยืดหรือหด - ผ้ายกดอกสี่ตะกอ เป็นผ้ายกดอกที่ทอแน่น เหมาะสำหรับตัดเสื้อผ้า
2 เสื้อหม้อห้อม,เสื้อผ้าทอ เสื้อหม้อห้อม,เสื้อผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง แพร่