ข้อมูลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลร้องกวาง เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาตำบลร้องกวาง มั "ห้วยร้องกวาง" ไหลผ่าน ไหลลงสู่แม่น้ำแม่คำมีที่ตำบลทุ่งศรี ที่ได้ชื่อว่า "ห้วยร้องกวาง" เนื่องจากในอดีตห้วยนี้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า เช่น กวาง ลงมากินน้ำเป็นจำนวนมาก และต่อมามีราษฎร จากหลายอำเภอมาบุกเบิกทำไร่ ทำนา จึงได้ใช้ชื่อว่า "บ้านร้องกวาง" และต่อมาเป็นหมู่บ้านที่หนาแน่น ระยะต่อมายกขึ้นเป็นหมู่บ้าน ตำบล ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยพื้นเมือง นับถือศาสานาพุทธ ตำบลร้องกวาง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต. 5 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาล 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขา บางแห่งเป็นที่ราบสูง มีเนื้อที่ทั้งหมด 78.8 ตร.กม. หรือประมาณ 47,251 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ทราย, ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

มีถนนลาดยางตลอดสาย คือ ถนนยันตรกิจโกศล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 แพร่ - น่าน)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร

สถานที่

1. ถ้ำผานางคอย
2. ที่ว่าการอำเภอ
3. วัด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำผานางคอย
2 ถ้ำผานางคอย

ร้านอาหาร
1 ร้านกลางดง ถนนยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร : ( อาหารทุกประเภท
2 ร้านอาหารดวงฤดี ถนนยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร : ( อาหารทุกประเภท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบธัญพืช ข้าวเกรียบธัญพืช
2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร เป็นการนำเอากล้วยดิบ, มะขาม, ฟักทองมาแปรรูป มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง แพร่