ข้อมูลตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำเลาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1470 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอร้องกวาง โดยอยู่ห่างจากอำเภอ 10 กิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกตลอดทั้งปี ตำบลน้ำเลามีเนื้อที่ทั้งหมด 40,625 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน สำหรับชื่อตำบลน้ำเลานั้น ในสมัยก่อนพื้นที่ในตำบลน้ำเลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เพราะมีลำน้ำไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และเนื่องจากมีลำน้ำไหลผ่านนี้ ตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าตำบลน้ำเลา

พื้นที่

ที่ราบสลับเนินเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เมืองแพร่ และ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,534 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 317 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนลาดยาง จากตัวจังหวัดสู่ตำบล ระยะทาง 20 กม.
- ถนนลาดยาง จากตัวอำเภอร้องกวางสู่ตำบลระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

มะขามแก้วและปลาร้า

สถานที่

1) วัดไผ่ย้อย
2) พระธาตุใจดี
3) วัดน้ำเลา
4) วัดบุญแจ่ม
5) อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบคลุกงา กล้วยฉาบคลุกงา
2 ปลาร้า ปลาร้า
3 ปลาร้าอบก้อน ปลาร้าอบก้อน
4 มะขามแก้วปรุงรส มะขามแก้วปรุงรส

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง แพร่