ข้อมูลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยอ้อเป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.1824 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยเหนือ นับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่เกี่ยม บ้านแม่จองไฟ บ้านนาแก บ้านนาหลวง บ้านนาจอมขวัญ บ้านนาหม้อ บ้านดอนทราย บ้านห้วยอ้อ บ้านขวางเปา บ้านดอนมูล บ้านแม่ลานเหนือ บ้านแม่ลานใต้ บ้านนาไผ่ บ้านแม่ลานพัฒนา

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบเชิงเขา และมีบริเวณภูเขาจำนวนมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้าตีนจก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,700 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ทางรถไฟสายเหนือ ลงที่สถานีรถไฟบ้านปินต่อเส้นทางรถยนต์เข้าตัวอำเภอประมาณ 4 กม. เส้นทางรถยนต์สายเด่นชัย จ.แพร่-ลำปาง แยกเข้าอำเภอลองที่สี่แยกแม่แขม 16 กม.,เส้นทางรถยนต์สายแพร่-อำเภอลองระยะทาง 40 กม.

ผลิตภัณฑ์

มะละกอ 3 รส-ผ้าอัดพลีทแปรรูป

สถานที่

1.วัดพระธาตุศรีดอนคำ
2.วัดสะแล่ง
3.ที่ว่าการอำเภอ
4.สถานีตำรวจภูธร
5.โรงพยาบาลลอง
6.วิทยาลัยการอาชีพลอง
7.โรงเรียนลองวิทยา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสะแสง เป็นวัดของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี คำว่า "สะแสง" เป็นชื่อของดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีขาวนวลมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ นางคำฟุ่น นางคำเฟยมเหสีเจ้าเมือง ได้ถวายดอกสะแสงเป็นพระพุทธบูชา วัดสะแสง อยู่เขตบ้านนาหลวง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลองประมาณ 3 กม.
2 บ่อน้ำร้อน เป็นบ่อน้ำร้อน ซึ่งอยู่ข้างลำธารบริเวณหลังวัดสะแสง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลองประมาณ 3 กม.
3 วัดสะแสง
4 บ่อน้ำร้อน
5 วัดพระธาตุศรีดอนคำ วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดห้วยอ้อ อยู่เลยที่ว่าการอำเภอลองไปเล็กน้อย และอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ 40 กม. มีพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่สร้างขึ้นราว พ.ศ.1078 เมื่อคราวพระนางจามเทวีเสด็จมาจากเมืองละโว้จะไปหริภุญชัยได้รับการบูรณะหลายครั้ง มีฐานะเป็นปูนประดันโลหะสีทอง เป็นแหล่งรวมตำนานพระพุทธรูปคัมภีร์โดยเก็บในหอไตรของวัด

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ ในซอยตรงข้ามตลาดห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ
2 ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮี หมู่8 ถนนจรูญลองรัฐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ก๋วยเตี๋ยวหมู เย็นตาโฟ บะหมี่เกี้ยว
3 ร้านขนมจีน ส้มตำ เยื้องร้านชัยเซนเตอร์ อ.ลอง จ.แพร่ ขนมจีน ส้มตำ
4 ร้านคุณอี๊ด ด้านทิศใต้ของธนาคารเอเชีย โทร.(054) 581656 อาหารตามสั่ง
5 ร้านคุณแต่ง ด้านทิศใต้ของธนาคารกรุงไทย ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ อาหารพื้นเมือง
6 ร้านต้นมะเฟือง บ้านขวางเปา อ.ลอง จ.แพร่ อาหารพื้นเมือง
7 ร้านลาบ แกงอ่อม เยื้องปั๊มปตท. อ.ลอง จ.แพร่ อาหารพื้นเมือง
8 ร้านลาวัลย์ สามแยกบ้านนาหม้อ อ.ลอง จ.แพร่ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบ กล้วยฉาบ
2 ตะกร้าเถาวัลย์ ตะกร้าเถาวัลย์
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณกรรณิการ์) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
6 ผ้าจกไหมสอดดิ้น (เส้นใยผสม) ผ้าจกไหมสอดดิ้น (เส้นใยผสม)
7 ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าซิ่นตีนจก
8 ผ้าตีนจกไหม ผ้าตีนจกไหม
9 ผ้าอัดพลีท ผ้าอัดพลีท
10 ผ้าอัดพลีทแปรรูป ผ้าอัดพลีทแปรรูป
11 พิณเปี๊ยะ (นายอนุชา ขยัน) พิณเปี๊ยะ
12 มะละกอ 3 รส เป็นการนำมะละกอมาปรุงเป็น 3 รส สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย
13 สมุนไพรผง ขิงผง สมุนไพรผง ขิงผง
14 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า
15 เครื่องดนตรีพื้นเมือง เครื่องดนตรีพื้นเมือง
16 เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง แพร่